Torunn Aanesland Strømme

Bilde av Torunn Aanesland Strømme
English version of this page
Telefon +47 22840730
Brukernavn
Besøksadresse Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 Oslo
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

-    Bruk videopptak av studenters autentiske undervisning i praksis i lærerutdanningen
-    Profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen
-    Elevers læring i digitale læringsomgivelser
-    Lærerens undervisning ved bruk av digitale læringsomgivelser
-    Klasseromsinteraksjoner i naturfag
-    Sociokulturell læringsteori

Pågende forskningsaktiviterer

  • 2017-     VIVA (Visual Vocal Application), et prosjekt som utvikler opptaksappen VIVA som gjør video og lydopptak i henhold til personvernforordningen (General Data Protection Regulation, GDPR). Prosjektet finansieres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved UiO, Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) ved UiO og Det utdanningsvitenskaplige fakultetet. For mer informasjon: nettadresse
  • 2019-     DIVA (Digital Integrering av Videovurdering på ulike Arenaer), et innovasjonsprosjekt som utvikler læringsdesign med videobaserte løsninger for hverandrevurdering, tilbakemelding fra fagansatte, og avsluttende vurderinger i høyere utdanning, hvor digital teknologi (video) blir benyttet som innovasjonsverktøy. Prosjektet finansieres av Direktorat for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU), Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed) ved UiO og Universitetet i Oslo. For mer informasjon: https://www.uv.uio.no/ils/forskning/prosjekter/diva/index.html

Fullførte prosjekter

  • 2016–19    REDE (Representasjoner og deltagelse i naturfag), et designbasert videobasert forskningsprosjekt som utvikler forskningsbaserte undervisningsmetoder og ressurser som støtter elevers forståelse av representasjoner i naturfag. Prosjektet ble finansiert av Norges forskningsråd. For mer informasjon: https://www.uv.uio.no/ils/english/research/projects/rede/index.html
  • 2017-18    PfDK (Profesjonsfaglig Digital Kompetanse) i lærerutdanningen, en designbasert forskningsprosjekt som benytter er en SPOC (Small Private Online Course) i Canvas til å støtte lærerstudenters utvikling av profesjonsfaglig digitale kompetanse. Prosjektet ble finansiert av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning og Senter for fremragende lærerutdanning (ProTed)
  • 2014–16 Nor-WISE, et nettverksprosjekt mellom Universitetet i California, Berkeley og forskningsgruppen MEDIATE ved Universitetet i Oslo. Prosjektet ble finansiert av Peder Sather Center ved Universitetet i California, Berkeley.
  • 2009–12    SCY (Science Created by You), et design-basert forskningsprosjekt som utviklet og undersøkte elevers bruk av en digital læringsomgivelse i naturfag. Prosjektet ble finansiert av den Europeiske Union og hvor 12 institusjoner fra syv land deltok. For mer informasjon: http://scycom.collide.info/about-scy.html
  • 2004–05    Euroscene, et forskningsprosjekt som samlet inn data fra flere europeiske land for å identifisere sterke og svake forhold ved europeiske utdanningssystemer. Prosjektet ble finansiert av den Europeisk Union. For mer informasjon: https://cordis.europa.eu/project/id/510213/fr
  • 2004–05 CIDREE (Consortium for Development and Research in Education in Europe), et europeisk forskningsprosjekt som undersøkte utfordringer knyttet til rekruttering av studenter til utdanningsprogrammer i naturfag. Seks land deltok i prosjektet.
  • 2004–05    ReCoil (Resources for Collaborative Inquiry Learning), et europeisk forskningsprosjekt som integrerer allerede utviklede digitale læringsressurser og studerer hvordan elever arbeider med disse ressursene i skolen. Fem europeisk land deltok i prosjektet.
  • 2002–04    Viten.no, et designbasert forskningsprosjekt som utvikler digitale læringsprogrammer i naturfag for ungdomstrinnet og videregående opplæring. Prosjektet holder til ved Naturfagsenteret, UiO. For mer informasjon: https://www.viten.no/

Undervisning

-    Lektorprogrammet (PROF3025): Undervisning, læring og klasseledelse (foreleser og seminarholder)
-    Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU3210): Undervisning, læring og klasseledelse (foreleser og seminarholder)
-    Lektorprogrammet og utdanningsledelse (DIDMET4200/UTLED4071): Forskningsmetode og oppgaveforberedelse/Prosjektseminar med anvendt metode til masteroppgaven (foreleser og seminarholder)
-    Utdanningsledelse (UTLED4220): Profesjonalitet, organisasjonsutvikling og demokrati (koordinator)
-    Veiledning av master- og PhD-student 

Bakgrunn:

-    Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (2016- )
-    Underversitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (2015-2016)
-    Stipendiat i naturfagdidaktikk (PhD), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (21010-2014)
-    Konsulent, Naturfagsenteret, UiO (2004-2005)
-    Lærer, Stasjonsfjellet Ungdomskole, Oslo, (2003-2004)

Avhandling:

-    PhD (2015), Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Tittel på avhandlingen: Å støtte elevers meningsdannelse av begreper i digitale settinger i naturfag. En utforsking av støtteaspektene digitale verktøy, elevsamarbeid, lærerintervensjoner og pedagogisk organisering.
-    Cand Scient (2004), Det matematisk naturvitenskaplige fakultet: Tittel på oppgaven: Genteknologi - usynlige forklaringer blir "synlige" gjennom digital teknologi. En undersøkelse av hvordan animasjoner i digitale læringsprogrammer påvirker elevers læring i naturfag i ungdomskolen.

Forskningsopphold

-    Gjesteforsker, Graduate School of Education, University of California, Berkeley: Invitert av Prof. Marcia Linn ved forskningsgruppen WISE (5 uker i 2013).
-    Gjesteforsker, Graduate School of Education, University of California, Berkeley: Invitert av Prof. Marcia Linn ved forskningsgruppen WISE (6 måneder i 2012).

Verv og oppnevnelser

-    Områdeleder in ProTed (Centre for Professional Learning in Teacher Education) for området Lærerutdanning for digital fremtid (2016 - )    
-    Emneleder for Praktisk pedagogisk utdanning (PPU3210) og for Lektorprogrammet (PROF3025) (2017-2018)

Priser

-    Prisvinner fra forskningsgruppen MEDIATE ved UiO for beste ide til forskningsprosjekt som kunne utvikles til søknad om finansiering ved Norges forskningsråd (FINNUT, 2014).
-    Prisvinner for beste poster-presentasjon ved ILS Forskningssymposium 2013 ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO (2013)

 

Emneord: Læring og utdanning
Publisert 6. aug. 2010 09:14 - Sist endret 8. okt. 2020 08:44