Vanja Røkkum Jahnsen

Bilde av Vanja Røkkum Jahnsen
English version of this page
Rom NHA 406
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det utdanningsvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Norskdidaktikk
 • Skrivedidaktikk
 • Klasseromsforskning
 • Design-based research

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet omhandler skriving i norskfaget på vgs. Hovedformålet med studien er å få kunnskap om hvordan elever kan arbeide for å bli strategiske skrivere, og særlig hvordan arbeid med revisjon av egne tekster kan bidra til dette. Studien har et intervenerende design, og plasserer seg metodologisk som design-based research.

 

Veileder: Jonas Bakken

Biveileder: Synnøve Matre

Undervisning, veiledning og verv

 • Lektorprogrammet
 • PPU heltid
 • PPU deltid
 • Masterveiledning norskdidaktikk (lektorprogrammet)
 • Representant for midlertidig ansatte i ILS' instituttstyre 2018

Bakgrunn

 • 2016- Doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)
 • 2014-2016 Universitetslektor i norskdidaktikk ved ILS
 • 2013-2014 Lektor ved Mailand vgs
 • 2012-2013 Høyskolelektor i norsk ved HIOA
 • 2008-2012 Lektor og rådgiver ved Mailand vgs
 • 2004-2008 Lektor ved Lørenskog vgs
 • 2001-2004 Lektor ved Stabekk vgs 
Emneord: Norskdidaktikk, skrivedidaktikk, klasseromsforskning, design-based research

Publikasjoner

 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7847
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2002). Øst og vest for elva. På vei mot ett Oslomål?. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 27- 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Konferanseinnlegg:Lærerperspektiver på et skriveprosjekt basert på prosesskriving og eksplisitt modellering av revisjon. Synspunkter på en intervensjon. Vis sammendrag
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Presentasjon av en intervensjonstudie og didaktiske implikasjoner.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2018). Eksplisitt skriveopplæring. Funn og didaktiske implikasjoner.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2016). Faglig foredrag: Modellering som skrivestøtte for elever i vgs.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2016). Konferanseinnlegg: Elevers arbeid med revisjon av egne tekster i norskfaget.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2014 13:41 - Sist endret 4. mars 2019 13:48