vanjaj

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Norskdidaktikk
 • Skrivedidaktikk
 • Klasseromsforskning
 • Design-based research

Doktorgradsprosjekt

Prosjektet omhandler skriving i norskfaget på vgs. Hovedformålet med studien er å få kunnskap om hvordan elever kan arbeide for å bli strategiske skrivere, og særlig hvordan arbeid med revisjon av egne tekster kan bidra til dette. Studien har et intervenerende design, og plasserer seg metodologisk som design-based research.

 

Veileder: Jonas Bakken

Biveileder: Synnøve Matre

Undervisning, veiledning og verv

 • Lektorprogrammet
 • PPU heltid
 • PPU deltid
 • Masterveiledning norskdidaktikk (lektorprogrammet)
 • Representant for midlertidig ansatte i ILS' instituttstyre 2018

Bakgrunn

 • 2016- Doktorgradsstipendiat ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS)
 • 2014-2016 Universitetslektor i norskdidaktikk ved ILS
 • 2013-2014 Lektor ved Mailand vgs
 • 2012-2013 Høyskolelektor i norsk ved HIOA
 • 2008-2012 Lektor og rådgiver ved Mailand vgs
 • 2004-2008 Lektor ved Lørenskog vgs
 • 2001-2004 Lektor ved Stabekk vgs 
Emneord: Norskdidaktikk, skrivedidaktikk, klasseromsforskning, design-based research

Publikasjoner

 • Jahnsen, Vanja Røkkum & Bakken, Jonas (2020). På vei mot selvstendig tekstrevisjon? En studie av elevers revisjon av tekstutkast i norskfaget i videregående skole. Acta Didactica Norden (ADNO).  ISSN 2535-8219. . doi: https://doi.org/10.5617/adno.7847
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2002). Øst og vest for elva. På vei mot ett Oslomål?. Språklig Samling.  ISSN 0333-0362.  s 27- 31

Se alle arbeider i Cristin

 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Konferanseinnlegg:Lærerperspektiver på et skriveprosjekt basert på prosesskriving og eksplisitt modellering av revisjon. Synspunkter på en intervensjon. Vis sammendrag
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2019). Presentasjon av en intervensjonstudie og didaktiske implikasjoner.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2018). Eksplisitt skriveopplæring. Funn og didaktiske implikasjoner.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2016). Faglig foredrag: Modellering som skrivestøtte for elever i vgs.
 • Jahnsen, Vanja Røkkum (2016). Konferanseinnlegg: Elevers arbeid med revisjon av egne tekster i norskfaget.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2014 13:41 - Sist endret 4. mars 2019 13:48