Prof1015 H2020

Eksamen i PROF1015 består av en individuell semesteroppgave.  

Du vil få tilgang til 3 videocaser som viser 3 forskjellige undervisningssekvenser. Gjør deg kjent med alle før du velger en av casene som du vil skrive semesteroppgaven om.

 

Nynorsk.

Eksamen i PROF1015 består av ei individuell semesteroppgåve.   Du vil få tilgang til 3 videocasar som viser 3 ulike undervisningssekvensar. Gjer deg kjend med alle før du vel ein av casane som du vil skriva semesteroppgåva om.

Case 1


Case 2


Case 3


Eksamensoppgave PROF1015 høst 2020

 

Publisert 25. okt. 2020 19:06 - Sist endret 25. okt. 2020 19:06