Obligatoriske aktiviteter

Sist endret 26. mars 2020 10:19 av Lisa Utnem

Våren 2020 gjøres den obligatoriske undervisningen digital.

Sist endret 26. mars 2020 13:31 av Celin Marie Hoel Olsen

Våren 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av Covid-19-pandemien.

Sist endret 25. mars 2020 13:23 av Lisa Utnem