Obligatorisk undervisning

Våren 2020 gjøres den obligatoriske undervisningen digital.

ILS legger til rette for at all undervisning gjøres digital, og i de emner det er krav til obligatorisk oppmøte i seminarundervisningen, ivaretas dette gjennom deltakelse i seminarer i videokonferanseverktøyet ZOOM (synkront i sanntid) og/eller gjennom deltakelse i læringsarbeid i Canvas (asykron, ikke i sanntid).

ZOOM gjør det mulig å arbeide i små grupper og delta i plenumsdiskusjoner. ZOOM finner du i venstremenyen i Canvasrommet til emnet det gjelder. Ved å logge på seminaret i ZOOM via Canvasrommet registreres din deltakelse som godkjent oppmøte. Hvis seminarundervisningen foregår asynkront, for eksempel i form av videosnutter og oppgaver i Canvas, forventes det at du bidrar i refleksjons-, diskusjons- eller innleveringsoppgaver som det legges til rette for i Canvasrommet. Din besvarelse/deltakelse gjelder som godkjent oppmøte. Her vil fristen for å delta være en uke.

Merk at formen og strukturen på undervisningen kan være ulik fra seminar til seminar, så følg med på informasjonen seminarlederen legger ut i Canvasrommet.

Fravær i obligatorisk undervisning

Alle krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter bortfaller inntil videre. Studenter som er forhindret fra å delta i obligatorisk undervisning, og som går utover fraværsgrensen, skal levere egenmelding om fravær i nettskjema.

Hvordan bruke ZOOM:

Vi ber deg om i god tid før seminaret å sette deg inn i hvordan ZOOM fungerer.

  1. Les om bruk av Zoom og digitale løsninger her. https://www.uio.no/tjenester/it/digital-undervisning/student/
  2. Last ned ZOOM-appen: https://www.uio.no/tjenester/it/telefoni-sanntid/videokonf/zoom/
  3. Seminarundervisning vil ikke bli tatt opp, og studentene har heller ikke anledning til å ta opp undervisningen på egne enheter av hensyn til personvern.

Viktige kjøreregler under digital undervisning

  • Sitt et sted med lite støy, slik at du både kan høre og bli hørt.
  • Bruk headset eller ørepropper hvis du har (mikrofon på laptop e.l. er sjeldent god - det blir gjerne ekko).
  • Alle bør teste eget utstyr før seminaret er satt opp til å starte.
  • Kom gjerne inn i ZOOM rommet i Canvas litt før oppstartstiden, slik at du får sjekket at alt funker tilfredsstillende.
  • Mute deg selv når du ikke snakker.
Publisert 25. mars 2020 13:27 - Sist endret 26. mars 2020 10:19