Oppmøte og fravær på obligatorisk aktivitet ved ILS

Våren 2020 gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter på grunn av Covid-19-pandemien.

På UiO gjelder egne regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter våren 2020.

ILS legger til rette for at all undervisning gjøres digital slik at du som student ikke skal gå glipp av undervisning. Obligatoriske aktiviteter er arbeidskrav som må gjennomføres i et emne for å kunne ta eksamen. Obligatoriske aktiviteter i emnene ved ILS blir opprettholdt slik de opprinnelige er, eventuelt tilpasset digital løsning, og informasjon om dette vil være tilgjengelig på den aktuelle semestersiden. Her vil det også bli oppdatert dersom frister for obligatoriske aktiviteter endres.

Obligatorisk oppmøte til undervisning

I de emner der det er krav til obligatorisk oppmøte i undervisningen, vil dette ivaretas gjennom deltakelse i seminar/forelesning på Zoom eller gjennom deltakelse i læringsarbeid i Canvas. Se på hver enkelt semesterside for mer informasjon.

Merk at kravene til oppmøte opprettholdes, og i de tilfeller studenter går utover fraværsgrensen vil instituttet vurdere om studenten kan fremstille seg til eksamen, jmf. UiOs regler om fravær fra obligatoriske aktiviteter våren 2020.

Fravær ved obligatorisk aktiviteter

Alle krav om dokumentasjon i forbindelse med fravær på obligatoriske aktiviteter bortfaller inntil videre. Studenter som er forhindret fra å delta i obligatoriske aktiviteter, og som går utover fraværsgrensen, skal levere egenmelding om fravær i eget nettskjema

Publisert 25. mars 2020 13:35 - Sist endret 26. mars 2020 13:31