Emnegrupper

Ei emnegruppe er ein kombinasjon av emne frå eitt eller fleire fagområde, og som er definert til å utgjere ei samla eining. ILS tilbyr fem 90-grupper i fagdidaktikk.

Emnegruppene i Lektorprogrammet og i Lektor- og adjunktprogrammet vil tilsvare kvarandre, men med nokre ulike krav til oppbygning grunna dei endra krava til 60- og 80-grupper.

Lektorprogrammet (fra 2014)

Emnegrupper som inngår i Lektorprogrammet fra 2014 finner du her.

Lektorprogrammet (2009-2013)

Lektor- og adjunktprogrammet (før 2013)

Publisert 17. sep. 2010 14:12 - Sist endret 21. feb. 2019 11:03