Emnegrupper

Ei emnegruppe er ein kombinasjon av emne frå eitt eller fleire fagområde, og som er definert til å utgjere ei samla eining. ILS tilbyr fem 90-grupper i fagdidaktikk.

Emnegruppene i Lektorprogrammet og i Lektor- og adjunktprogrammet vil tilsvare kvarandre, men med nokre ulike krav til oppbygning grunna dei endra krava til 60- og 80-grupper.

Lektorprogrammet

 

Lektor- og adjunktprogrammet

Publisert 17. sep. 2010 14:12 - Sist endret 25. nov. 2014 12:47