Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Ledelse av lærings- og læreplan arbeid

Er du rektor eller har en lederfunksjon? Emnet bidrar til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid. Du vil utvikle kunnskap om læreplaners rolle som virkemiddel i utdanningsreformer og om hvordan læreplanen skaper betingelser og mulighetsrom for opplæring.

Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som rektor.

Informasjon om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid finner du på emnesiden.

 

Husk og søk i søknadsweb innen fristen 1. mars

Se video om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

 

Fakta om studiet

Studiepoeng: 15

Varighet:
2 semestre (deltid)

Husk:
søknadsfristen
1. mars

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Samlinger

10.-11. september 2019

26.-27. november 2019

21.-22. januar 2020

5.-6. mai 2020