Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Er du rektor eller har en lederfunksjon? Emnet bidrar til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid. Du vil utvikle kunnskap om læreplaners rolle som virkemiddel i utdanningsreformer og om hvordan læreplanen skaper betingelser og mulighetsrom for opplæring. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som rektor.

Hvorfor velge Ledelse av  lærings- og læreplanarbeid?

Oppbygging og
gjennomføring

Hva lærer du?

Opptakskrav og søknad

 

 


 

Informasjon om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid finner du på emnesiden.

Husk og søk i søknadsweb innen fristen 1. juni

Se video om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Fakta om studiet

Studiepoeng: 15

Varighet:
2 semestre (deltid)

Husk:
søknadsfristen
1. juni

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Samlinger H19/V20

10.-11. september 2019

26.-27. november 2019

21.-22. januar 2020

5.-6. mai 2020

Samlinger H20/V21

8. - 9. september 2020

17. - 18. november 2020

19. - 20. januar 2021

4. - 5. mai 2021