Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Team diskuterer ideer rundt et bord

Å lede det pågående arbeidet med innføringen det nye læreplanverket LK20 er en svært viktig oppgave for deg som er skoleleder. Denne videreutdanningen bidrar til å styrke din kompetanse for ledelse av lærings- og læreplanarbeid gjennom å gi kunnskap og ferdigheter i arbeidet med konkrete utfordringer i arbeidet knyttet til læreplanarbeid.

Vi tilbyr en samlingsbasert videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning på Universitetet i Oslo. Samlingene vil gi deg faglig kompetanse på områder som gjør deg rustet til å lede arbeidet i skolens profesjonsfellesskap. Ved å benytte oss erfarne forskere på utdanningsledelse, med bistand fra meriterte fagdidaktikere og læreplanforskere vil du få innsikt i blant annet:

  • Læreplaners betydning for reformarbeid
  • Hvordan læreplaner har betydning for elevers læring
  • Læreplanarbeid og ledelse

I tillegg vil du få muligheten til å bruke erfaringer fra egen praksis og reflektere rundt disse sammen med andre skoleledere i våre dialogseminar. Her kobler vi teori og praksis, og det er du som skoleleder og dine erfaringer fra praksis som blir vår viktigste ressurs.

Vi følger dere tett opp med veiledning underveis i studiet.

Programmet passer for deg som allerede har gjennomført den nasjonale rektorutdanningen eller tilsvarende. Emnet godkjennes som del av Masterprogrammet i utdanningsledelse. 

Hvorfor velge Ledelse av  lærings- og læreplanarbeid?

Oppbygging og
gjennomføring

Hva lærer du?

Opptakskrav og søknad


 

Informasjon om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid finner du på emnesiden.

Søk i EVUweb - løpende opptak. Det er mulig å søke fra 1. februar.

Fakta om studiet

Studiepoeng: 15

Varighet:
2 semestre (deltid)

Husk:
Løpende opptak

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Samlinger H22/V23

15. - 16. september 2022

10. - 11. november 2022

17. - 18. januar 2023

28. - 29. mars 2023