Ledelse av lærings- og læreplanarbeid

Team diskuterer ideer rundt et bord

Er du rektor eller har en lederfunksjon? Emnet bidrar til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid. Du vil utvikle kunnskap om læreplaners rolle som virkemiddel i utdanningsreformer og om hvordan læreplanen skaper betingelser og mulighetsrom for opplæring. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som rektor.

Hvorfor velge Ledelse av  lærings- og læreplanarbeid?

Oppbygging og
gjennomføring

Hva lærer du?

Opptakskrav og søknad

 

 


 

Informasjon om Ledelse av lærings- og læreplanarbeid finner du på emnesiden.

Søk i søknadsweb - søknader behandles fortløpende.

Fakta om studiet

Studiepoeng: 15

Varighet:
2 semestre (deltid)

Husk:
søknader behandles fortløpende

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?

Samlinger H20/V21

8. - 9. september 2020

17. - 18. november 2020

19. - 20. januar 2021

4. - 5. mai 2021

Samlinger H21/V22

16. - 17. september 2021

09. - 10. november 2021

18. - 19. januar 2022

3. - 4. mai 2022