Hva lærer du?

Foto: unsplash.com

I skolen er læreplanarbeid en kontinuerlig prosess som inngår i utviklingsarbeid og kvalitetsarbeid. Emnet skal bidra til å styrke din kompetanse som leder av læreplanarbeid. Du vil utvikle kunnskap om læreplaners rolle som virkemiddel i utdanningsreformer og om hvordan læreplanen skaper betingelser og mulighetsrom for opplæring.  Videre vil emnet bidra til at du utvikler innsikt i sentrale elementer som for eksempel verdigrunnlaget, kjerneelementer og tverrgående temaer, og hvilken betydning disse får for ledelse av skolens læreplanarbeid. Studiets temaer kobles tett mot dine erfaringer og utfordringer som leder.

 

Publisert 28. jan. 2020 16:20 - Sist endret 22. jan. 2021 11:44