Oppbygging og gjennomføring

Undervisningen

Undervisningen er samlingsbasert og går over to semestre, i alt 4 samlinger á to dager. Det organiseres i basisgrupper og i læringspar. Arbeid mellom samlingene er en integrert del av studiet. Aktiviteten dokumenteres på læringsplattformen og er utgangspunkt for arbeid på samlingene.  

Obligatoriske aktiviteter

Det forventes at du gjennomfører aktiviteter mellom hver samling, for eksempel blogging, kollegaobservasjon, intervjuer på egen arbeidsplass. Det er to obligatoriske aktiviteter i form av innleveringer (skriftlig fagoppgave, video, podcast, presentasjon). Du får veiledning underveis i prosessen.

Studielitteratur

I valg av studielitteratur er det lagt vekt på å gi innsikt i teorier og forskning som belyser problemstillinger knyttet til ledelse av læreplanarbeid. Studielitteraturen består av hovedbøker og nasjonale og internasjonale forskningsartikler som gjøres elektronisk tilgjengelig.

Eksamen

48 timers hjemmeeksamen (fagoppgave).

Publisert 28. jan. 2020 16:23 - Sist endret 3. mars 2021 11:32