Opptakskrav og søknadsfrist

Denne siden viser opptakskrav, dokumentasjonskrav og frister for dette emnet.

Fakta og frister

  • Søknadsweb åpner: 23. mars
  • Søknadsfrist: 1. mai
  • Emnet starter: september

Sjekk at du dekker disse kravene

  • Fullført Nasjonal rektorutdanning eller tilsvarende
  • Være ansatt som leder i skole

Modulen kan inngå i Master i utdanningsledelse ved UiO, hvis du tilfredsstiller opptakskravene til masterprogrammet. 

Dokumentasjon

Du må laste opp alle dokumenter før søknadsfristen for at din søknad skal bli vurdert.

Hvis språket på dokumentene dine ikke er engelsk eller et skandinavisk språk må du laste opp en offisiell oversettelse fra en autorisert translatør.

Høyere utdanning fra Norge

Vi henter inn resultatene dine elektronisk i Søknadsweb (gjelder ikke BI og Bjørknes). Du må selv sjekke at alle resultater er synlige i UiOs Søknadsweb under "eksterne resultater" og at det står at bachelorgrad er oppnådd. Hvis du har resultater fra BI eller Bjørknes, må du scanne og laste opp offisielt bachelorvitnemål og karakterutskrift.

Utdanning fra Universitetet i Oslo

Du trenger ikke å laste opp dokumentasjon for utdanning fullført ved Universitetet i Oslo.

 

Arbeidserfaringen dokumenterer du ved å laste opp attester eller bekreftelser på arbeidsforhold/ansettelse. Alle dokumentene må inneholde informasjon om stillingsprosent og varighet av arbeidsforholdet.

NB! Tilsettingsbrev eller arbeidsavtale er ikke tilstrekkelig dokumentasjon.

Rangering av søkere

Kvalifiserte søkere rangeres på bakgrunn av ansiennitet som rektor, deretter andre skoleledere etter antall år som leder.

Svar på søknaden

Du vil få svar på søknaden din innen 15. juni via din registrerte e-post adresse.

Du vil da også kunne se tilbudet i Søknadsweb. Dersom du får tilbud om opptak vil du få en kort frist til å svare ja eller nei til tilbudet.

Publisert 28. jan. 2020 16:44 - Sist endret 7. apr. 2021 15:20