Hva lærer du?

Rektorutdanningen har som mål at du utvikler en robust forståelse av din lederrolle, styrker din evne til refleksjon og kritisk tenkning, og at du kan anvende kunnskaper og ferdigheter slik at du mestrer både aktuelle og fremtidige lederutfordringer.  


 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

For å være leder i skolen i dag trenger du oppdatert kunnskap på en rekke områder. Rektorutdanningen ivaretar dette ved å tilby undervisning knyttet til for eksempel:

  • Lærings- og læreplanarbeid
  • Skolemiljø
  • Digitalisering
  • Profesjonsfellesskap
  • Skolejuss

Studiet starter med en to dagers bortreisesamling hvor du blir godt kjent med dine medstudenter. Dette legger grunnlaget for et godt samarbeid der du og dine medstudenter kan være ressurser for hverandre både på samlinger og i hverdagen. 

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning tilbyr gode digitale redskaper for video- og nettbasert veiledning, nettbaserte diskusjoner og virtuell samskaping.

 

Publisert 20. jan. 2014 09:00 - Sist endret 27. jan. 2020 11:22