Hvorfor velge Rektorutdanningen?

Rektorutdanningen er studiet for deg som vil være med å forme framtidens skole, og som har høye ambisjoner på vegne av elever og kolleger.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Rektorutdanningen skårer høyt nasjonalt

Rektorutdanningen ved UiO skårer høyt nasjonalt blant tidligere studenter, særlig på bakgrunn av undervisning og aktiviteter, veiledning og coaching. Studentene opplever at studiet er svært relevant for deres arbeidshverdag, og gir god kompetanse til å håndtere oppgaven med å lede en skole.

Coaching i grupper

Gruppecoachingen er en sentral del av vårt studium. Gjennom coachingen blir du bevisst din rolle og trygg som leder.  

Forskningsbasert, nyskapende og praksisorientert

Hos oss blir du involvert i et fagmiljø med noen av de fremste forskerne på feltet. Du vil lære og forstå mer om skolen som organisasjon, styringen av den og hvordan du kan lede utvikling. Du vil også få kunnskap om læring og hvordan du kan bruke skoledata for å styrke læringsresultater og læringsmiljø.

I opplæringen er erfaringsbasert kunnskap, erfaringsdeling, refleksjon og utprøving i praksis sentrale elementer. Studiet består av fem hovedområder:

  • lederrollen
  • læringsmiljø
  • profesjonsfellesskap og samarbeid
  • utvikling og endring
  • styring og administrasjon

Innenfor disse hovedområdene tematiserer vi lærings- og læreplanarbeid, skolemiljø, digitalisering og profesjonsfellesskap. Undervisningen tar utgangspunkt i dine praksiserfaringer, som belyses gjennom

  • forskningsbasert kunnskap
  • veiledning og tilbakemelding
  • erfaringsdeling i grupper
  • arbeid med studielitteratur

En del av den nasjonale rektorutdanningen

Utdanningen bygger på det nasjonale rammeverket for skoleledelse og er del av den nasjonale rektorutdanningen i regi av Utdanningsdirektoratet. Rektorutdanningen er på masternivå og godkjennes som første året av Masterprogrammet i utdanningsledelse. Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratet, og er tilrettelagt slik at det kan kombineres med din jobb som skoleleder. 

Publisert 19. feb. 2016 10:26 - Sist endret 27. jan. 2020 10:36