Oppbygging og gjennomføring

Rektorutdanningen  ved ILS bygger på det nasjonale rammeverket for skoleledelse og er del av den nasjonale rektorutdanningen i regi av Utdanningsdirektoratet. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utdanningen gir 30 studiepoeng og går over tre semestre (deltid) med åtte samlinger, hvorav en er bortreisesamling og sju på campus. Rektorutdanningen er på masternivå og godkjennes som det første året av Masterprogrammet i utdanningsledelse ved ILS.

Organisert i samlinger på campus

Samlingene organiseres og ledes av studiekoordinatorer. Koordinatorene har det overordnede ansvaret for tilrettelegging og oppfølging av hver enkelt student.

Coaching i grupper

Studentene har tilhørighet i læringsgrupper bestående av 5-6 deltakere. Gruppene fungerer som en sentral læringsarena både på og mellom samlingene. Hver gruppe har sin egen coach og veileder fra fagmiljøet. Veilederne har et særskilt ansvar knyttet til studentenes arbeid med arbeidskrav.

Eksamen

Eksamen er en individuell prøveforelesning over et oppgitt emne. For å avlegge eksamen må deltakelse og alle obligatoriske aktiviteter være godkjent.

Bruk menyen til venstre for å lese mer om de ulike delene av studiet.

Publisert 10. feb. 2015 11:31 - Sist endret 27. jan. 2020 11:26