Veiledning og gruppecoaching

Veiledning og gruppecoaching er en sentral del av Rektorutdanningen.

Illustrasjonsfoto: colourbox.

Veiledning

Som student får du veiledning i arbeidet med de obligatoriske aktivitetene. Vi legger vekt på at veiledningen skal være konstruktiv, konkret og kriteriebasert. Veiledning gis både skriftlig og muntlig. Du og dine medstudenter forventes å veilede hverandre både på og mellom samlingene.

Coaching i grupper

Coachingen i grupper skal bidra til din individuelle utvikling og læring. Metoden utgjør en sentral del av utdanningen. I arbeidet bruker vi en modell utviklet ved rektorutdanningen på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Coaching gjennomføres i grupper på tre av samlingene. Gruppene ledes av en erfaren coach. Gjennom spørsmål, kommentarer og råd fra coachen og de andre deltakerne i gruppen oppfordres du til å reflektere over egen lederrolle, mestringsforventninger og utprøving av nye handlinger. Coachingen har til hensikt å bidra til å tydeliggjøre egen lederrolle og lederidentitet, utvikle trygghet i lederrollen og lede fram til et bredere handlingsrepertoar.

Publisert 20. jan. 2014 08:59 - Sist endret 27. jan. 2020 11:59