Opptakskrav og søknad

Rektorutdanningen er et nasjonalt tilbud til skoleledere i grunnopplæringen og videregående opplæring.

Utdanningsdirektoratet fullfinansierer og har egne opptakskriterier for den nasjonale rektorutdanningen.

Søknadsfristen er 1. mars.

For å få studiepoeng for Rektorutdanningen må du oppfylle Universitetet i Oslos opptakskrav for studiet:

  • Generell studiekompetanse
  • Fullført cand.mag.-, bachelorgrad eller annen tilsvarende utdanning av minimum 3 års omfang (f.eks lærerutdanning)
  • Minimum 30 studiepoeng (10 vekttall) i pedagogikk eller tilsvarende
  • Minst 2 års relevant erfaring (100%) fra en utdanningsinstitusjon, en virksomhet der det arbeides med utdanning eller annen relevant pedagogisk yrkeserfaring

Søkere må beherske norsk. Informasjon om hvordan du dekker norskkravet finner du på Samorda opptak sin nettside.

De som ikke oppfyller disse kravene kan likevel få plass på studiet så sant de oppfyller Utdanningsdirektoratets kriterier for opptak. Disse studentene vil få et kursbevis fra UiO ved endt studium.

Se Utdanningsdirektoratets nettsider for informasjon om søknad og opptak

Publisert 20. jan. 2014 09:20 - Sist endret 16. jan. 2020 14:41