Pensum og litteraturstudier på og mellom samlingene

Arbeid med litteratur og arbeidskrav:

2500 sider skal leses (se nåværende pensumliste), og det er derfor viktig å ha en leseplan for å komme gjennom alt. I og med at det er samling kun hver annen måned, er det lagt opp til at det skal arbeides med arbeidskrav tilknyttet tema og forelesninger på samlingene i mellomperioden. Arbeidskravene krever at teori leses som har nær tilknytning til egen praksis og erfaring. Det gis veiledning på disse arbeidskravene, og det forventes at studentene følger tidsprogresjonen for innleveringsfrister. På samlingene drøftes det i plenum og gruppe, gjennomføres casearbeid og muntlige presentasjoner.

Eksempler på aktuell litteratur til delemnene:

1. Styring og administrasjon

Rektor som leder og sjef                                          
 

PISA – sannheten om skolen?      

 

2. Organisasjon og ledelse

Ledelse av skoleutvikling                    

 

 

3. Faglig ledelse, elevenes læringsresultater og læringsmiljø

Å utforske praksis – grunnskole og videregående   

Publisert 20. jan. 2014 09:00 - Sist endret 20. jan. 2014 10:09