Veiledning av nyutdannede lærere

I følge Stortingsmelding 11 (2008 -2009) er veiledning av nytilsatte nyutdannede lærere  et arbeidsgiveransvar. Arbeidsgiver skal ta utgangspunkt i den nyutdannedes behov for veiledning og organisere veiledningen på en måte som tar hensyn til dette.

Av erfaring vet vi at skolene løser disse oppgavene på ulike måter. ILS ønsker med dette å gi tilbud til at skolene kan komme i gang med dette viktige arbeidet. ILS får støtte fra Utdanningsdirektoratet til å bruke sin kompetanse i fagfeltet for å skape møteplasser og arenaer for nyutdannede lærere og deres mentorer på den enkelte skole og/eller på samlinger for begges utvikling. Vårt utgangspunkt er den nyutdannedes og skolens behov.

 

Interesserte bes ta kontakt med oss på e-post annekda@ils.uio.no eller ils-veil@ils.uio.no og oppgi:

  •          Kontaktperson for arbeidsområdet på skolen (mailadresse, tlf.)
  •          Hvor mange nyutdannede (inntil 3 år i yrket) og mentorer dere har
  •          Hvilket/hvilke tilbud dere ønsker
  •          Eventuelle spørsmål


Fagansvarlige: Anne Kristin Dahl og Eli Lejonberg

Administrativt ansvarlig: ils-veil@ils.uio.no

Mer informasjon om datoer for samlinger etc legges ut på denne siden så snart det er klart. 

Publisert 23. sep. 2010 10:21 - Sist endret 13. mai 2014 14:16