VIST pulje 1

Her finner du informasjon relevant for pulje 1.

Aktivitetsplan 2019

VIST består av en rekke komponenter som samlet sett skal bidra til profesjonsutvikling hos den enkelte VIST-lærer, samt skoleutvikling for skolen som helhet. For nærmere beskrivelse av alle komponentene i VIST, se Beskrivelse av VIST-aktiviteter (kommer).

Aktivitetene/komponentene i VIST gjennomføres i henhold til en aktivitetsplan for å sikre progresjon både hos den enkelte lærer og for den skolebaserte kompetanseutviklingen. Det er likevel rom for å tilpasse planen etter skolenes individuelle ønsker og behov

Last ned aktivitetsplanen for pulje 1 (pdf)