Kvalitetssikring av didaktiske masterspesialiseringer

Midtveis- og sluttevaluering

Emnene på de fagdidaktiske masterspesialiseringene blir evaluert hver gang emnet går, både ved midtveisevaluering og sluttevaluering. Evalueringene kan skje på to måter, enten muntlig, der faglærer avtaler med studentene på forhånd når samtalen skal finne sted, eller skriftlig, der studentene får et evalueringsskjema med aktuelle spørsmål angående undervisningen. I de fleste tilfeller sendes evalueringsskjema til læreren, men en av masterspesialiseringene praktiserer en ordning der evalueringsskjema sendes rett til studiekonsulenten.

For å sikre en god veiledning på masteroppgaven, inngås skriftlig veiledningsavtale mellom student og veileder. Avtalen godkjennes av instituttet. Studenter og veiledere orienteres om Etiske retningslinjer for veiledere ved UiO. I tilknyttning til veiledning, er det utarbeidet noen momenter til veiledningssamtalen, med den hensikt å få større bevissthet rundt temaer som man erfaringsmessig vet det er behov for å få en avklaring på.

Tilsynssensor

Torlaug Løkensgard Hoel er oppnevnt som tilsynssensor for de fagdidaktiske masterspesialiseringene.

Rapportering

Tilsynssensors rapport sendes Det Utdanningsvitenskapelige fakultet og behandles i Studieutvalget ved fakultetet.

Årsrapporter:

Tilsynsrapporter:

Evaluering:

 

Publisert 19. okt. 2011 13:12 - Sist endret 14. jan. 2019 12:45