Kvalitetssikring av PPU

Kvalitetssikring av PPU 

Midtveisevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 1. semester
  • referansegruppemøte i 1. semester

Sluttevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 2. semester
  • referansegruppemøte i 2. semester

Rapportering

Det rapporteres til instituttledelsen og det lages tiltaksplan både etter midtveisevaluering og sluttevaluering

Årsrapporter

Tilsynsrapporter

Programevaluering

Referansegruppen

 Evalueringer

Kvalitetssikring av PPU deltid

Midtveisevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 2. semester
  • referansegruppemøte etter hver ukessamling

Sluttevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 3. semester
  • referansegruppemøte etter siste ukessamling

Evalueringer

 Kvalitetessikring av UVEXPAED03

Evalueringer

Publisert 19. okt. 2011 13:12 - Sist endret 14. jan. 2019 14:26