Kvalitetssikring av PPU

Midtveisevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 1. semester
  • referansegruppemøte i 1. semester

Sluttevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 2. semester
  • referansegruppemøte i 2. semester

Rapportering

Evalueringsresultatene rapporteres til instituttledelsen.

Årsrapporter

Tilsynsrapporter

Programevaluering

Referansegruppen

 Evalueringer

Kvalitetssikring av PPU deltid

Midtveisevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 2. semester
  • referansegruppemøte etter hver ukessamling

Sluttevaluering

  • elektronisk spørreundersøkelse i 3. semester
  • referansegruppemøte etter siste ukessamling

Evalueringer

 

Kvalitetessikring av UVEXPAED03

Evalueringer

Publisert 4. nov. 2010 08:40 - Sist endret 15. jan. 2019 11:05