Læringsressurser ved ILS

Alle våre studier bruker læringsplattform. Læringsplattformene vi bruker er Fronter og it`s learning. Ved studiestart vil du få informasjon og opplæring i bruk av den læringsplattformen som er aktuell for ditt studie.

På fakultetets nettsider kan du lese mer om lesesaler, bokskap osv. 

Publisert 23. sep. 2010 10:12 - Sist endret 2. jan. 2018 14:22