Korona: Student-IT ved ILS og Teaching Learning Videolab (TLVlab)

Her finner du lenker til sentral informasjon og lokal informasjon om mulige løsninger for studenter som skulle arbeidet på TLVlab'ene eller lignende. Se først og fremst Universitetets sentrale sider om digitale løsninger. Siden oppdateres fortløpende.

Vi er i en spesiell situasjon og ber om forståelse for at vi må oppdatere informasjonen etter hvert som behov melder seg.

Kontaktpunkter for IT ved ILS

Vi har fortsatt IT-folk på jobb, men nå hjemmefra. Primære kanaler for kontakt er derfor følgende:

For alle henvendelser om student-IT (unntatt direkte TLVlab-saker):

E-post: it-hjelp at uv.uio.no (at erstattes med @)

For studenter som benyttet TLVlabs tjenester:

E-post: tlvideolab at ils.uio.no (at erstattes med @)

Publisert 16. mars 2020 11:16 - Sist endret 16. mars 2020 14:22