Korona: Student-IT ved ILS og Teaching Learning Videolab (TLVlab)

Her finner du lenker til sentral og lokal informasjon om IT for studenter.

Se først og fremst

Kontaktpunkter for IT ved ILS:

For alle henvendelser om student-IT (unntatt direkte TLVlab-saker):

Se informasjon fra IT-tjenesten ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

For studenter som benytter TLVlabs tjenester:

Send epost til Teaching Learning Video lab (TLVlab)

Publisert 16. mars 2020 11:16 - Sist endret 12. jan. 2021 15:41