Podkast

Podkast med forelesere og forskere ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

DIFO-podden

DIFO 4000-emnets egen podkast, ledet av emneansvarlig og professor Marte Blikstad-Balas. Marte samtaler med utvalgte gjester om temaer relevant for alle som er interessert i pedagogikk og forskningsmetode.

Mi Lenga-podden

En podkast om flerspråklighet i opplæring. Førsteamanuensis Joke Dewilde snakker med inviterte gjester om temaer som er relevante for lektorstudenter, lærere og andre som interesserer seg for flerspråklighet.