Mi Lenga-podden

Mi Lenga-podden er en podkast om flerspråklighet i opplæring. Joke Dewilde snakker med inviterte gjester om temaer som er relevante for lektorstudenter, lærere og andre interesserte.

Mi Lenga-podden logo

Episoder

 • Episode 1: Velkommen til Mi Lenga-podden. Rita Hvistendahl intervjuer Joke Dewilde

  I denne episoden blir ansvarlig for Mi Lenga-podden, Joke Dewilde, intervjuet av nåværende instituttleder og professor Rita Hvistendahl. Vi snakker om Mi Lenga-prosjektet, flerspråklighet og podden. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • Episode 2: Ingrid Rodrick Beiler

  Joke intervjuer Ingrid Rodrick Beiler, stipendiat i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Ingrid snakker om flerspråklighet i engelskfaget, om det å bruke skjermopptak for å studere elevers flerspråklige praksiser, og om betydningen av å ha bodd flere steder og ha lært flere språk for forskninga hun gjør. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • Episode 3: Sigrun Aamodt om NAFO og flerspråklighet som ressurs

  Joke snakker med Sigrun Aamodt, senterleder for NAFO–Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sigrun forteller om mandatet til NAFO og satsinga på tospråklige læremidler og arbeidsmåter. NAFO er opptatt av at elevers repertoar brukes som en ressurs for læring og av mulighetene som ligger i samarbeid med foreldre. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Abonner på Mi Lenga-podden

Abonner direkte på Mi Lenga-podden fra iTunes

Abonner direkte på Mi Lenga-podden fra Spotify

Kontakt

Koordinator og førsteamanuensis Joke Dewilde

 

 • Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprosjekt for å styrke flerspråklighet i opplæring
 • Prosjektet er studentdrevet, og gir lektorstudentene muligheten til å skrive gode masteroppgaver om flerspråklighet i ulike fag