Mi Lenga-podden

Mi Lenga-podden er en podkast om flerspråklighet i opplæring. Joke Dewilde snakker med inviterte gjester om temaer som er relevante for lektorstudenter, lærere og andre interesserte.

Mi Lenga-podden logo

Episoder

 • 10. Studentepisode med Cecilia og Kirusanth

  Cecilia You og Kirusanth Ramachandran har designet masterprosjektene sine under Mi Lenga-paraplyen i henholdsvis matematikk- og samfunnsfagdidaktikk. De forteller om interessen for flerspråklighet og om hvilke muligheter de ser for å bruke flere språk som en ressursen i skolen.

  Episoden er produsert av Magnus Heie/Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • 9: Shaz Abdulrahman og Karoline Hatvik om det å samarbeide med en lærer i forbindelse med datainnsamling

  To tidligere Mi Lenga-studenter er gjester studio. Shaz Abdulrahman skrev masteroppgave i norskdidaktikk og Karoline Hatvik i samfunnsfagdidaktikk. De deler sine viktigste funn og erfaringer rundt det å samarbeide med de som deltok i studien.

 • 8: Fatima Reda om det å utdanne seg til å bli ekspert innenfor flerspråklighet i opplæring

  Fatima Reda har nettopp avsluttet sitt første år som lektor i norsk etter å ha skrevet masteroppgave i norskdidaktikk under Mi Lenga-paraplyen. Hun forteller om hvordan hun brukte arabisk til å samle inn data, og hvordan hun opplevde sin forskerrolle som synlig minoritet. Til slutt deler Fatima noen refleksjoner rundt hvilken betydning masteroppgaven har for valgene hun gjør som lærer

 • 7: Guro Bordal Steien om forskning med flyktninger

  Guri Bordal Steien har initiert et langvarig forskningsprosjekt med 13 kongolesiske flyktninger. Hun snakker om viktigheten av å få kunnskap om hvordan det er å være flyktning og finne sin plass i et nytt samfunn og lære norsk samtidig. Steien er professor i lingvistikk ved Institutt for humanistiske fag, Høgskolen i Innlandet. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • 6: Celine Simers Iversen og Victoria Roland om å skrive didaktisk masteroppgave om flerspråklighet
  Joke intervjuer UiO masterstudenter Celine Simers Iversen og Victoria Roland som har skrevet masteroppgave om flerspråklighet i opplæring i henholdsvis norsk- og samfunnsfagdidaktikk. De snakker om funnene, datainnsamling, og hva de tar med seg videre når de skal begynne å jobbe som lektor til høsten. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.
 • 5: Jonas Yassin Iversen om flerspråklighet i lærerutdanning

  Gjesten i denne episoden er Jonas Yassin Iversen. Han forteller om doktorgradsarbeidet om flerspråklighet i lærerutdanning der han har studert studenters møte med det flerspråklige klasserommet. Iversen er stipendiat ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag, Høgskolen i Innlandet.

 • 4: Guro Nore Fløgstad og Amalie Skjemstad Tessem om norsk romani i samfunn og utdanning

  I denne episoden snakker Joke med Guro Nore Fløgstad og Amalie Skjemstad Tessem om det nasjonale minoritetsspråket norsk romani, om hva vi vet om språket, om manglende kompetanse blant lærerutdannere og lærere om norsk romani, og om fraværet av språket i lærebøker i norsk for Vg1. Guro er førsteamanuensis i norsk språk ved Universitetet i Sør-Øst Norge og gjesteforsker ved MultiLing – Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo. Amalie er lektorstudent i norskdidaktikk ved Universitetetet i Oslo. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • 3: Sigrun Aamodt om NAFO og flerspråklighet som ressurs

  Joke snakker med Sigrun Aamodt, senterleder for NAFO–Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sigrun forteller om mandatet til NAFO og satsinga på tospråklige læremidler og arbeidsmåter. NAFO er opptatt av at elevers repertoar brukes som en ressurs for læring og av mulighetene som ligger i samarbeid med foreldre. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • 2: Ingrid Rodrick Beiler om flerspråklighet i engelskdidaktikk.

  Joke intervjuer Ingrid Rodrick Beiler, stipendiat i engelskdidaktikk ved Universitetet i Oslo. Ingrid snakker om flerspråklighet i engelskfaget, om det å bruke skjermopptak for å studere elevers flerspråklige praksiser, og om betydningen av å ha bodd flere steder og ha lært flere språk for forskninga hun gjør. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

 • 1: Velkommen til Mi Lenga-podden. Rita Hvistendahl intervjuer Joke Dewilde

  I denne episoden blir ansvarlig for Mi Lenga-podden, Joke Dewilde, intervjuet av nåværende instituttleder og professor Rita Hvistendahl. Vi snakker om Mi Lenga-prosjektet, flerspråklighet og podden. Episoden er produsert av Magnus Heie, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning.

Abonner på Mi Lenga-podden

Abonner direkte på Mi Lenga-podden fra iTunes

Abonner direkte på Mi Lenga-podden fra Spotify

Kontakt

Koordinator og førsteamanuensis Joke Dewilde

 

 • Mi Lenga er et forsknings- og utviklingsprosjekt for å styrke flerspråklighet i opplæring
 • Prosjektet er studentdrevet, og gir lektorstudentene muligheten til å skrive gode masteroppgaver om flerspråklighet i ulike fag