5: Jonas Yassin Iversen om flerspråklighet i lærerutdanning

Gjesten i denne episoden er Jonas Yassin Iversen. Han forteller om doktorgradsarbeidet om flerspråklighet i lærerutdanning der han har studert studenters møte med det flerspråklige klasserommet. Iversen er stipendiat ved Institutt for pedagogikk og samfunnsfag, Høgskolen i Innlandet.