English

Bjørn Erik Mørk

Telefon +47-40224258 (mob)
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23B, Ole-Johan Dahls hus, 0373 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for informatikk