Nettsider med emneord «Yrkesfag»

Publisert 25. feb. 2015 12:01
Publisert 28. sep. 2010 11:03

Ungdom har mye teknologikompetanse, men ikke nødvendigvis knyttet til teknologi som brukes i yrkeslivet. Kan den teknologien de kjenner brukes som støtte i læringssituasjoner?