Arne Skodvin

Associate Professor Emeritus
Image of Arne Skodvin
Norwegian version of this page
Phone +47-22855391
Room 534
Available hours by appointment
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postal address 0317 Oslo P.O.Box 1092 Blindern

Academic interest

 • communication
 • language aquisition
 • educational development
 • lecturing

Current activities

 • enthusiasm in teaching
 • the art of lecturing
Tags: Higher education, Education

Publications

 • Skodvin, Arne (2016). Engasjement i undervisningen :. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  39(2), s 102- 117 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-02-02
 • Skodvin, Arne (2016). Fra kateter til kaos? Forelesning i forskjellige varianter, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Kapittel 8.  s 141 - 154
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Martensson, Katarina; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). Transforming Bologna Regulations to a National and Institutional Context: The Role of Academic Developers.A case study based on the introduction of the European Qualifications Framework in Norwegian Higher Education. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X. . doi: 10.1080/1360144x.2013.849254
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Mårtensson, Katarina; Roxå, Torgny; Skodvin, Arne & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). The role of academic developers in transforming Bologna regulations to a national and institutional context. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X.  19(1), s 12- 25 . doi: 10.1080/1360144X.2013.849254
 • Skodvin, Arne; Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2012). Føyelige eller ubøyelige? Universitetspedagogers rolle i implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  35(1), s 78- 91
 • Skodvin, Arne (2011). Den engasjerende universitetsforeleseren. Glimt fra vår universitetetshistoriske fortid og samtid, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel 8.  s 135 - 150
 • Skodvin, Arne (2011). Innledning, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel 1.  s 7 - 14
 • Skodvin, Arne (2006). Lev Semjonovitsj Vygotskij: Utvikling i kultuhistorisk perspektiv, I: Liv Mette Gulbrandsen (red.),  Oppvekst og psykologisk utvikling. Innføring i psykologiske perspektiver.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00950-6.  Kap. nr. 8.  s 226 - 246
 • Skodvin, Arne (2006). Mellom kateter og kaos. Forelesning i forskjellige varianter, I: Helge Ivar Strømsø; Per Lauvås & Kirsten Hofgaard Lycke (red.),  Når læring er det viktigste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-02-24988-0.  Kapittel 8.  s 125 - 139
 • Skodvin, Arne (2000). Stemmene i auditoriet. Forelesning i bakhtinsk perspektiv. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  22(2), s 16- 26
 • Skodvin, Arne (2000). Offerets møte med politiet. PHS Forskning.  ISSN 0807-1721.  (1), s 29- 49

View all works in Cristin

 • Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir & Simonsen, Eva (red.) (2011). Forelesningens kunst. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  292 s.
 • Skodvin, Arne (2004). Lapselle rajat. Kannusta, rajoita, rakasta!. Gummerus Kustannus.  ISBN 951-20-6524-X.  160 s.
 • Skodvin, Arne (2004). Sätta gränser för barn. Bokförlaget Forum.  ISBN 91-37-12302-5.  155 s.
 • Skodvin, Arne (red.) (2002). Polititjenestemann eller akademiker?. Politihøgskolen.  ISBN 82-7808-034-8.  120 s.
 • Skodvin, Arne (2002). Å sette grenser for barn. En oppmuntrende veiledning. J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-21415-7.  128 s.

View all works in Cristin

 • Skodvin, Arne; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Engasjement i undervisning og læring i høyere utdanning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (2), s 99- 101
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Full text in Research Archive.
 • Skodvin, Arne (2014). Folkeopplysaren frå fjorden - Magne Skodvin, I: Botolv Helleland (red.),  Hardingar i hundre. Jubileumsbok for Hardinglaget i Oslo 1914-2014.  Hardinglaget i Oslo.  ISBN 978-82-303-2563-6.  Kapittel 10.  s 86 - 90
 • Skodvin, Arne (2013). Fleksibilitet i kursopplegg og kvalitet i universitetspedagogikk.
 • Skodvin, Arne (2012). A Fruitful Interplay Between Cultures of Research Supervision?.
 • Skodvin, Arne (2012). Differences Across Cultures of Research Supervision.
 • Skodvin, Arne (2012). Differences Across Cultures of Supervision.
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Solbrekke, Tone Dyrdal; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny & Mårtensson, Katarina (2010). Introducing the European Qualification Framework in Scandinavian Higher Education.
 • Skodvin, Arne (2007). Engagement in Teaching.
 • Skodvin, Arne (2006). Enthusiasm in Teaching.
 • Skodvin, Arne (2005). Skodvin, Arne (2005) Enthusiasm in teaching. Nordic Educational Research Association (NERA), 33rd Congress, University of Oslo.
 • Skodvin, Arne (1998). Kommunikasjon og kognisjon. Piagets og Vygotskijs syn på voksen-barn-kommunikasjon i forhold til førskolebarns kognisjon. En teoretisk drøfting og empirisk konkretisering.

View all works in Cristin

Published Aug. 17, 2010 3:39 PM - Last modified Sep. 23, 2016 2:56 PM