Berit Karseth

Image of Berit Karseth
Norwegian version of this page
Phone +47 22855292
Available hours By appointment
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Educational Background

 • 1995: PhD., Faculty of Social Sciences, University of Oslo
 • 1988: Cand.Paed. - Advanced Master Degree in Education with specialization within the field of Leadership, Organizational Theory and Didactics, Institute for Educational Research, University of Oslo

Academic Interests

 • Curriculum theory and curriculum policy
 • Curricular changes in higher education
 • Educational reforms
 • The knowledge work of professions

Academic leadership

 • Dean, Faculty of Educational Sciences (January 2013 - Desember 2016)
 • Deputy Head, Department of Education 1999-2002 and 2005-2009

Teaching

Master programs and PhD courses

Projects

Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in  an Era of International Comparision funded by The Norwegian Research Council (2018-2023) Co-leader.  https://www.uv.uio.no/iped/english/research/projects/sivesind-policy-knowing-and-lesson-drawing/index.html

Research based evaluation of the Curriculum Renewal “Fagfornyelsen” funded by the Directorate of Education and Training (2019-2025). Project leader  https://www.uv.uio.no/forskning/prosjekter/fagfornyelsen-evaluering/

Appointments

 • Leader of the research group "Curriculum Studies, Educational Leadership and Governance" (CLEG) 
Tags: Education, Curriculum studies

Publications

 • Hörmann, Bernadette & Karseth, Berit (2022). From Active Members of the School Community to Active Knowledge Acquirers. The Rhetoric on Students in Norwegian Curricula Across Time. In Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre & Bostad, Inga (Ed.), The Nordic Education Model in Context. Historical Developments and Current Renegotiations. Routledge. ISSN 9781032110462. p. 273–290.
 • Karseth, Berit (2022). Skoleutvikling i lys av et nasjonalt læreplanverk. In Mausethagen, Sølvi & Helstad, Kristin (Ed.), Skoleutvikling - i forskning, politikk og praksis. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202717728. p. 55–73.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2022). Introduction: A comparative Network Analysis of Knowledge Use in Nordic Education Policies. In Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Ed.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. p. 1–31. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-91959-7_1.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2022). How Much is Policy Advice Changed and Lost in Political Translation? . In Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Ed.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. p. 281–320.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2022). Conclusions: Toward a Renewed Understanding of Evidence-Based Policy in Education . In Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Ed.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. p. 409–429.
 • Sundby, Anniken Hotvedt & Karseth, Berit (2021). `The knowledge question`in the Norwegian curriculum. Curriculum Journal. ISSN 0958-5176. doi: 10.1002/curj.139. Full text in Research Archive
 • Karseth, Berit (2020). Norsk lærerutdanning - alle vil ha fingra i den.... In Jodal, Elsi-Brith; Lindblad, Sverker & Runesdotter, Caroline (Ed.), Läroplansteori i och om lärarutbildning. Rapport från den sjunde Nordiska Läroplansteoretiska konferensen. Institutionen för pedagogik och specialpedagogik. ISSN 978-91-86857-27-1. p. 35–50.
 • Karseth, Berit (2020). Bologna Process: Curriculum. In Amey, Marylin J. & David, Miriam E. (Ed.), SAGE Encyclopedia of Higher Education. Sage Publications. ISSN 9781473942912. p. 176–178. doi: %20http%3A/dx.doi.org/10.4135/9781529714395.n68.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). An officially endorsed national curriculum: institutional boundaries and ideational concerns. Curriculum Perspectives. ISSN 0159-7868. 39(2), p. 193–197. doi: 10.1007/s41297-019-00074-4. Full text in Research Archive
 • Karseth, Berit (2019). Læreplanen som kunnskaps- og kulturbærer i dagens utdannings- og samfunnskontekst, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. p. 73–90.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Karseth, Berit & Baek, Chanwoong (2019). From science to politics: commissioned reports and their political translation into White Papers. Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. 35(1), p. 119–144. doi: 10.1080/02680939.2019.1656289. Full text in Research Archive
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2018). Legal Regulation and Professional Discretion in Schools. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2018.1531918. Full text in Research Archive
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2018). Pre-vocational education in the curriculum: the case of Norwegian lower secondary education. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 51(2), p. 245–261. doi: 10.1080/00220272.2018.1528301. Full text in Research Archive
 • Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Pizmony-Levy, Oren; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (2017). Policy learning in Norwegian school reform: a social network analysis of the 2020 incremental reform. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. ISSN 2002-0317. 4(1), p. 1–14. doi: 10.1080/20020317.2017.1412747. Full text in Research Archive
 • Møller, Jorunn & Karseth, Berit (2016). Profesjonell skjønnsutøvelse og kravet til tilpasset opplæring. In Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Ed.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. p. 199–215.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2016). Kvalifikasjonsrammeverk og Læringsutbytte. Til nytte eller besvær? In Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (Ed.), Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-52728-0. p. 57–82.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas; Karseth, Berit & Beck, Eevi Elisabeth (2016). Educating for Professional Responsibility: From Critical Thinking to Deliberative Communication, or Why Critical Thinking Is Not Enough. In Trede, Franziska & McEwen, Celina (Ed.), Educating the Deliberate Professional. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-32956-7. p. 29–44. doi: 10.1007/978-3-319-32958-1.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2016). National curricula in Norway and Finland: The role of learning outcomes. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 15(3), p. 329–344. doi: 10.1177/1474904116639311.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2016). Curriculum Trends in European Higher Education:The pursuit of the Humboldtian University Ideas. In Slaughter, Sheila & Barrett, Jay Taylor (Ed.), Higher Education, Stratification, and Workforce Development: Competitive Advantage in Europe, the US, and Canada. Springer Science+Business Media B.V.. ISSN 978-3-319-21511-2. p. 215–233. doi: 10.1007/978-3-319-21512-9.
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2015). The knowledge work of professional associations: approaches to standardisation and forms of legitimisation. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 28(1), p. 1–23. doi: 10.1080/13639080.2013.802833.
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2014). Standardization of professional knowledge and practice: The regulatory role of professional associations in Norway. In Fenwick, Tara; Mangez, Eric & Ozga, Jenny (Ed.), World Yearbook of Education 2014: Governing Knowledge; Comparison, Knowledge-Based Technologies and Expertise in the Regulation of Education. Routledge. ISSN 9780415828734.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2014). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends and Topics. In Pinar, William F. (Eds.), International Handbook of Curriculum Research. Routledge. ISSN 9780415804295. p. 362–375. doi: 10.4324/9780203831694.ch30.
 • Stensaker, Bjørn & Karseth, Berit (2014). Heltidsstudenten - et utdatert ideal? In Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth & Terum, Lars Inge (Ed.), Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-45050-2. p. 273–287.
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2014). "Hit eit steg og dit eit steg". Et institusjonelt blikk på reformarbeid i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 98(6), p. 452–468.
 • Dahlgren, Madeleine Abrandt; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit & Nyström, Sofia (2014). From university to professional practice: Students as journeymen between cultures of education and work. In Billett, Stephen; Harteis, Christian & Gruber, Hans (Ed.), International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Springer. ISSN 978-94-017-8902-8. doi: 10.1007/978-94-017-8902-8_17.
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Reformtakter - Kunnskapsløftets komposisjon. In Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Ed.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. p. 231–248.
 • Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2013). Læreplanen for Kunnskapsløftet: Vekjente tråkk og nye spor. In Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Ed.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. p. 43–60.
 • Abualrub, Iyad; Karseth, Berit & Stensaker, Bjørn (2013). The various understandings of learning environment in higher education and its quality implications. Quality in Higher Education. ISSN 1353-8322. 19(1), p. 90–110. doi: 10.1080/13538322.2013.772464.
 • Karseth, Berit (2012). Profesjonsutdanning og profesjonsfag: Mellom kunnskapstradisjoner og kunnskapspolitikk, Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251928953. p. 77–95.
 • Karseth, Berit (2011). Teacher education for professional responsibility: What should it look like? In Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (Ed.), Professional Responsibility New Horizons of Praxis. Routledge. ISSN 978-0-415-61462-7. p. 159–174.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2011). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context. In Yates, Lyn & Grumet, Madeleine (Ed.), Curriculum in Today's World. Routledge. ISSN 978-0-415-57582-9. p. 58–76. doi: 10.1111/j.1465-3435.2009.01418.x.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2010). Qualifications Frameworks: the avenue towards the convergence of European higher education? European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 45(4), p. 563–576. doi: 10.1111/j.1465-3435.2010.01449.x.
 • Szkudlarek, Tomasz; Dahlgren, Lars-Owe; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit; Hård af Segerstad, Helene & Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). Conclusions and policy implications. In Dahlgren, Lars-Owe (Eds.), Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life. Lambert Academic Publishing. ISSN 978-3-8383-9462-6. p. 121–1138.
 • Heggen, Kristin ; Karseth, Berit & Kyvik, Svein (2010). The Relevance of Research for the Improvement of Education and Professional Practice. In Kyvik, Svein; Lepori, Benedetto & Lepori, Benedetto (Ed.), The Research Mission of Higher Education Institutions outside the University Sector Striving for Differentiation. Springer. ISSN 978-1-4020-9243-5. p. 45–60.
 • Karseth, Berit; Abrandt Dahlgren, Madeleine; Mendel, Maria & Skudlarek, Tomasz (2010). A theoretical framework for studies of higher education. In Dahlgren, Lars-Owe (Eds.), Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life. Lambert Academic Publishing. ISSN 978-3-8383-9462-6. p. 21–35.
 • Mendel, Maria; Solbrekke, Tone Dyrdal; Hult, Håkan; Johansson, Kristina; Karseth, Berit & Kopciewicz, Lucyna [Show all 7 contributors for this article] (2010). Students' conceptions of education and work. In Dahlgren, Lars-Owe (Eds.), Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life. Lambert Academic Publishing. ISSN 978-3-8383-9462-6. p. 64–95.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2010). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context. European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 45(1), p. 103–120. doi: 10.1111/j.1465-3435.2009.01418.x.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanstudier - perspektiver og posisjoner. In Dale, Erling Lars (Eds.), Læreplan i et forskningsperspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01323-7. p. 23–61.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2009). Vzdelávací plán ve skolské reformé - pozmenený pohled na znalosti? In Kaldestad, Ola Hoff; Pol, Milan & Sedlácek, Marin (Ed.), Vybrané otázky skolského managementu. Norská perspektiva. Muni Press. ISSN 978-80-210-5078-5. p. 71–82.
 • Karseth, Berit (2008). Qualifications frameworks for the European Higher Education area - A new instrumentalism or "much ado about nothing"? Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 17(2), p. 51–72.
 • Englund, Tomas; Karseth, Berit; Ljunggren, Carsten; Solbrekke, Tone Dyrdal & Unemar Öst, Ingrid (2008). Theme: Educating towards civic and professional responsibility - The future of Higher Education? Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 17(2), p. 5–12.
 • Karseth, Berit (2008). Qualifications frameworks for the European Higher Education Aera: an new instrumentalism or 'Much Ado about Nothing'? Learning and Teaching: the international journal of higher education in the social sciences. ISSN 1755-2273. 1(2), p. 77–101.
 • Stensaker, Bjørn; Maassen, Peter; Borgan, Monika; Oftebro, Mette Karine & Karseth, Berit (2007). Use, updating and intergration of ICT in higher education: Linking prupose, people and pedagogy. Higher Education. ISSN 0018-1560. 54, p. 417–433. doi: 10.1007/s10734-006-9004-x.
 • Karseth, Berit & Nerland, Monika (2007). Building professionalism in a knowledge society: examining discourses of knowledge in four professional associations. Journal of Education and Work. ISSN 1363-9080. 20(4), p. 335–355.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2007). Læreplan for Kunnskapsløftet - et endret kunnskapssyn? Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 91(5), p. 404–415.
 • Karseth, Berit (2006). Reformer i høyere utdanning: Nye student- og lærerroller. In Strømsø, Helge Ivar; Lauvås, Per & Lycke, Kirsten Hofgaard (Ed.), Når læring er det viktigste. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 82-02-24988-0. p. 57–72.
 • Botha, Jan; Karseth, Berit; Norton, Lin; Oehler, David; Sayers, Pete & Sullivan, Philip [Show all 7 contributors for this article] (2006). The use of evidence in decision-making in higher education. In Elvidge, Liz (Eds.), Exploring good leadership and management practice in higher education: issues of engagement. Jill Rodgers Associates Limited, Publishers . ISSN 0954711157. p. 63–75.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2006). Professional Responsibility - an issue for higher education? Higher Education. ISSN 0018-1560. 52, p. 95–119.
 • Karseth, Berit (2006). Curriculum Restructuring in Higher Education after the Bologna Process: a New Pedagogic Regime? Revista Española de Educación Comparada. ISSN 1137-8654. 12, p. 255–284.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). Characteristics of graduate professional eduaction: expectations and experiences in psychology and law. London Review of Education. ISSN 1474-8460. 4(2), p. 149–167.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2006). Kvalifikasjonsrammeverk og læringsutbytte. Til besvær eller nytte? Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. p. 57–82.
 • Karseth, Berit (2005). Curriculum Restructuring in Higher Education: A new Pedagogical Regime? In Halvorsen, Tor & Nyhagen, Atle (Ed.), The Bologna Process and the Shaping of the Future Knowledge Societies. University of Bergen. ISSN 82-7342-003-5. p. 141–149.
 • Karseth, Berit (2004). Curriculum Changes and Moral Issues in Nursing Education. Nurse Education Today. ISSN 0260-6917. 24(8), p. 638–643.
 • Gundem, Bjørg Brandtzæg; Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2003). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends, and Challenges. In Pinar, William (Eds.), International Handbook of Curriculum Research. Lawrence Erlbaum Associates. ISSN 0-8058-3222-X. p. 517–534.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2003). Senior Students in Higher Education and Work Life. In Dahlgren et al, Lars-Owe (Eds.), Senior Students on Higher Education and Work. Work Package 2:1. Linköping universitet. p. 27–65.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2003). National Comparison of Freshmen and Senior Students. In Dahlgren et al, Lars-Owe (Eds.), National Comparision of Freshmen and Senior Students. Work Package 2:2. Linköping Universitetet. p. 45–68.
 • Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2003). Education and Work: Discourse analysis of liberal and professional programmes at the university, Education and Work: Discourse Analysis of Liberal and Professional Programmes at the University. Work Package 3. Linköping universitet.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2003). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends, and Topics. In Pinar, William (Eds.), International Handbook of Curriculum Research. Lawrence Erlbaum Associates. ISSN 0-8058-3222-X. p. 362–375.
 • Kyvik, Svein & Karseth, Berit (2002). Høgskolepersonalets arbeidsoppgaver og roller. In Kyvik, Svein (Eds.), Fra yrkesskole til universitet?. Fagbokforlaget, Bergen. ISSN 82-7674-811-2. p. 127–153.
 • Jensen, Karen; Tveit, Bodil; Fossestøl, Bjørg & Karseth, Berit (2002). "Nye motivasjons- og meningsformer blant sykepleierstudenter". In Johannessen, Kai Ingolf & Schmidt, Ulla (Ed.), Verdier - flerfaglige perspektiver. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-1792-1. p. 73–90.
 • Karseth, Berit (2002). The Construction of Curricula in a New Educational Context: Roles and Responsibilities in Nursing Education in Norway. In Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (Ed.), Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance. Kluwer Academic Publishers. ISSN 1-4020-1078-8. p. 121–140.
 • Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (2002). Governing HIgher Education: Comparing National Perspectives. In Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (Ed.), Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance. Kluwer Academic Publishers. ISSN 1-4020-1078-8. p. 279–298.
 • Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2002). Freshmen Students on Education and Work. In Dahlgren et al, Lars-Owe (Eds.), Freshmen Students on Education and Work. Work Package 1. Students as Journeymen between Communities of Higher Education and Work. Linköping Universitet. p. 59–102.
 • Kyvik, Svein; Karseth, Berit; Remme, Jan Are & Blume, Stuart (1999). International mobility among Nordic doctoral students. Higher Education. ISSN 0018-1560. 38, p. 379–400.
 • Karseth, Berit (1995). Didaktik in Forschung, Lehrerausbildung und Lehrplanentwicklung in Norwegen. Zeitschrift fur Padagogik (Beiheft). ISSN 0514-2717. 33, p. 249–259.
 • Karseth, Berit (1995). The Emergence of New Educational Programs in the University. Review of Higher Education. 18(2), p. 195–216.

View all works in Cristin

 • Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (2022). Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-91959-7. 429 p.
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-60554-4. 223 p.
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-02138-6. 253 p.
 • Christiansen, Bjørg; Heggen, Kristin & Karseth, Berit (2004). Klinikk og akademia. Reformer, rammer og roller i sykepleierutdanningen. Universitetsforlaget. ISBN 82-15-00093-2. 158 p.
 • Amaral, Alberto; Jones, Glen A & Karseth, Berit (2002). Governing Higher Education: National Perspectives on Institutional Governance. Kluwer Academic Publishers. ISBN 1-4020-1078-8. 298 p.
 • Karseth, Berit; Gudmundsdottir, Sigrun & Hopmann, Stefan (1997). "Gulserien": DIDAKTIKK: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundem. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Karseth, Berit; Gudmundsdottir, Sigrun & Hopmann, Stefan (1997). Didaktikk: Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Bjørg Brandtzæg Gundem. Rapport : Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2022). Hvordan innhentes og brukes kunnskap i arbeid med norske og nordiske skolereformer?
 • Karseth, Berit; Bernotaite, Simona & Sundby, Anniken Hotvedt (2022). Curriculum making for the 21st century:The paperwork of OECD.
 • Sundby, Anniken Hotvedt & Karseth, Berit (2022). Knowledge about what? `The knowledge question` in the Norwegian curriculum. BERA Blog.
 • Karseth, Berit & Kvamme, Ole Andreas (2021). Fagintegrasjon eller fagkonsentrasjon? Bærekraftig utvikling i fagfornyelsen LK20.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). Skolens satsing på bærekraft. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Kvamme, Ole Andreas; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2021). The concern for Interdisciplinarity in the Renewal of the Norwegian Curriculum.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2021). How Much Policy Advice is Changed and Lost in Political Translation?
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2021). How Much Policy Advice is Changed and Lost in Political Translation?
 • Karseth, Berit; Ninni, Wahlström & Pizmony-Levy, Oren (2021). Tracing a Regional Education Reform Movement Using Author Co-Citation Network Analysis.
 • Karseth, Berit (2021). Utdanningspolitikkens kunnskapsgrunnlag:Fra NOUer til stortingsmeldinger.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Karseth, Berit & Nordin, Andreas (2020). How Much Policy Advice is Changed and Lost in Political Translation?
 • Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Tiplic, Dijana (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2019). Recent reform trajectories in Nordic school reform - towards stronger international convergence?
 • Jensen, Ruth; Karseth, Berit & Ottesen, Eli (2019). Ledelse og styring i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. p. 13–20.
 • Ottesen, Eli; Karseth, Berit & Jensen, Ruth (2019). Styring og ledelse i grunnopplæringen - spenninger og dynamikker, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. p. 211–218.
 • Karseth, Berit (2018). The use of International Knowledge in School Reform in Norway: An analysis of Content and References in White and Green Documents.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2018). Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison.
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2017). Externalization in Norwegian School Reform: A Social Network Analysis of International and Regional References. Summary of the Norwegian Project.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in the curriculum: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Karseth, Berit & Møller, Jorunn (2017). Equal educational opportunities? Legal regulation and professional discretion in schools.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in a comprehensive school system: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in a unitary education system: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2013). Curricula in Norway and Finland – governing by learning outcomes?
 • Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (2013). Opptakten. In Karseth, Berit; Møller, Jorunn & Aasen, Petter (Ed.), Reformtakter: Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02138-6. p. 13–20.
 • Karseth, Berit (2013). NFPF/NERA 40 years: A note from the president. Nordic Studies in Education. ISSN 1891-5914. p. 2–4.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2013). The national curriculum: moribund? How global trends have an impact on curriculum as an tradition.
 • Mølstad, Christina Elde & Karseth, Berit (2012). The Regulatory Architecture of the Curriculum: The impact of the introduction of national qualifications frameworks as a regulative tool.
 • Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas & Beck, Eevi (2011). Critical thinking in teacher and nurse education.
 • Karseth, Berit (2010). Curriculum reforms in teacher education: Educating for professional responsibility?
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2010). Professional associations in the knowledge society: roles and approaches to secure knowledge-based practice.
 • Karseth, Berit (2009). Ove Skarpenes. Kunnskapens legitimering. Fag og læreplaner i videregående skole. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 17(1), p. 91–95.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Skolens samfunnsmandat – med eller uten anførselstegn. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 50–54.
 • Karseth, Berit (2009). Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk: Et nytt læreplanregime i høyere utdanning?
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2009). The New Architecture of The European Higher Education Area:The Qualifications framework - a solid girder? ?
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2009). Professional associations as agents for continuous learning.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2009). The Bologna Process: A Science Fiction Story?
 • Karseth, Berit (2009). Qualifications frameworks for postgraduate education in Europe: Tensions between global standardizationand the needs of the professional field.
 • Karseth, Berit (2009). Et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning: Mellom globale trender og faglige tradisjoner.
 • Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2008). Høyere utdanning i endring - pedagogiske og kunnskapsmessige utfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. p. 413–416.
 • Karseth, Berit (2008). Hvordan oppnå kvalitet i profesjonsutdanningene - både i undervisning og forskning?
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2006). Læreplan for kunnskapsløftet (L 06) - utfordringer og dilemmaer.
 • Karseth, Berit & Taasen, Inger (2006). En slaktet utdanning? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(3), p. 60–61.
 • Karseth, Berit & Taasen, Inger (2006). Forskningsbasert undervisning. Unik sjanse for sykepleifaget. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 94(9), p. 68–69.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). Learning Environments for Political Science Students - What they want and what they get.
 • Karseth, Berit (2006). Sykepleierutdanning - mellom gamle og nye utdannings- og kunnskapsbilder. En analyse av dagens læreplandiskurs.
 • Karseth, Berit & Nerland, Monika (2006). Building professionalism in the name of knowledge? An analysis of knowledge strategies in four professional associations.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). Learning environment for political science students - what they want and what they get.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar; Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2006). What they want and what they get.
 • Karseth, Berit (2005). NOKUTs revidering av sykepleierutdanningen: Noen betraktninger i ettertid fra en sakkyndig.
 • Karseth, Berit (2005). The role of knowledge in construction of a professional strategy: An analyses of the politcy of the professional associations of nurses and teachers.
 • Karseth, Berit (2005). Bolognaprosessen: Nye rammer for undervisning i høyere utdanning.
 • Karseth, Berit (2005). Curriculum Restructuring in Higher Education: A New Pedagogic Regime?
 • Karseth, Berit (2005). Utfordringer i evalueringen av sykepleierutdanningen i Norge.
 • Engelsen, Britt Ulstrup & Karseth, Berit (2005). Governing through professionalism or management by objectives?
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2004). Communities of Practice - a learning space in higher education?
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2004). Professional responsibility � an issue for higher education? (paper version).
 • Karseth, Berit (2004). After Bologna: Contesting Curriculum Discourses.
 • Karseth, Berit (2004). The Changing Curriculum Policy in Higher Education.
 • Karseth, Berit (2004). Studenten som deltaker, tilskuer og forbruker.
 • Karseth, Berit (2003). En ny læringsdiskurs? Et blikk på kvalitetsreformen.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2003). Becoming a Professional. Freshmen and Senior Students� Notions.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2003). Freshmen Students' Conceptions of Moral and Societal Responsibility for their Future Professional Work.
 • Karseth, Berit (2003). The Normative Dimension in Higher Education: Diversity and Contradictions.
 • Handal, Gunnar; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit & Lycke, Kirsten Hofgaard (2003). How do students conceive of learning when entering and leaving university.
 • Karseth, Berit (2002). Contesting Curriculum Discourses in Higher Education: A European Perspective.
 • Karseth, Berit (2002). En jakt etter makt: Hvem bestemmer over sykepleierutdanningen?
 • Karseth, Berit (2002). The moral dimension of the curriculum in nursing education.
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2002). Journey Towards a Professional Identity.
 • Karseth, Berit (2001). Sykepleierutdanning i en reformtid - nye lærer- og studentroller?
 • Karseth, Berit (2000). School Subject of Inclusion? The Construction of a New School Subject in Religious and Moral Education.
 • Karseth, Berit (1999). Utfordinger i høyere utdanning.
 • Karseth, Berit (1999). Sykepleierutdanning i en reformtid: Sammenheng mellom faglig innflytelse og høgskolereformen.
 • Karseth, Berit (1999). Et inkluderende eller et ekskluderende fag? Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 81–84.
 • Kyvik, Svein & Karseth, Berit (1999). Internasjonalisering av forskerutdanning i de nordiske land. Forskningspolitikk. ISSN 0333-0273. p. 12–13.
 • Karseth, Berit (1998). Sykepleierutdanning i en reformtid. Noen betraktninger underveis fra et pågående forskningsprosjekt.
 • Karseth, Berit (1998). The Tension between the Pluralistic Argument and the Lutheran School Tradition. The Construction of a Common School Subject for All in Religious and Moral Education.
 • Gundem, Bjørg Brandtzæg & Karseth, Berit (1998). Norwegian National Identity in Recent Curriculum Documents.
 • Karseth, Berit (1997). Læreplananalyse og høyere utdanning: Et blikk på sykepleierutdanningen. Report. ISSN 0800-6113. p. 117–130.
 • Karseth, Berit (1997). How to become a Proper University Discipline: The Conflict of Knowledge in Nursing Science.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2022). Fra politiske intensjoner til nytt læreplanverk: Prosesser, rammer og sammenhenger. Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-93847-06-9.
 • Karseth, Berit; Kvamme, Ole Andreas & Ottesen, Eli (2020). Fagfornyelsens læreplanverk: Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold . Det utdanningsvitenskapelige fakultet . ISSN 978-82-93847-00-7.
 • Dale, Eling Lars; Karseth, Berit & Engelsen, Britt Ulstrup (2011). Kunnskapsløftets intensjoner, forutsetninger og operasjonaliseringer: En analyse av en reform. Sluttrapport. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo.
 • Maasen, Peter; Elken, Mari; Prøitz, Tine; Solbrekke, Tone Dyrdal; Stensaker, Bjørn & Karseth, Berit [Show all 7 contributors for this article] (2011). Referencing the Norwegian Qualifications Framework(NKR) levesl to the European Qualifications Framework (EQF). Report to the Norwegian referencing group. Kunnskapsdepartementet.
 • Østbøll, Kathrine K.; Karseth, Berit & Boe, Ole (2009). Simulator i lederutdanning -en undersøkelse av kadetters oppfatninger og vurderinger av den taktiske trener som læremiddel i Krigsskolens lederutdanning. Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Wahlbin, Clas; Karseth, Berit; Salvesen, Helge & Orten, Gunnhild (2009). NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik. NOKUT Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen.
 • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian; Nerland, Monika ; Smeby, Jens-Christian; Klette, Kirsti & Fugeli, Pål [Show all 10 contributors for this article] (2008). Profesjonslæring i endring. Sluttrapport til NFRs KUL program. NFR.
 • Carlsten, Tone Cecilie; Karseth, Berit; Heggen, Kristin & Larsen, Ingvild Marheim (2007). Praksisrettet FoU? En undersøkelse av høgskolesektorens forsknings- og utviklingsarbeid innen helse- og sosialfag. NIFU. ISSN 82-7218-540-7.
 • Handal, Gunnar; Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2005). Final Report to the European Commission from the EU-project HPSE-CT 2001-00068, Students as Journeymen Between Communities of Higher Education and Work. The European Comission.
 • Karseth, Berit (2000). Sykepleierutdanning i en reformtid. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. ISSN 82-7218-434-6.
 • Karseth, Berit & Vislie, Lise (2000). De strategiske pedagoger. Seminarrapport i forbindelse med Erling Lars Dales bok. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Karseth, Berit & Kyvik, Svein (1999). Undervisningsvirksomheten ved de statlige høgskolene. Norges forskningsråd. ISSN 82-12-01295-6.
 • Johansen, Olav & Karseth, Berit (1999). Mangfold uten grenser? En kvalitativt orientert empirisk studie av begrunnelser og strategier for mangfold i Norsk Hydro. Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo.
 • Karseth, Berit; Kyvik, Svein & Remme, Jan Are (1998). Utenlandsopphold blant doktorgradsstipendiater. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning. ISSN 0808-4572.
 • Karseth, Berit (1997). Doktorgradsstipendiater i utlandet. En undersøkelse av forskningsrådsstipendiater i naturvitenskap og teknologi i perioden 1989-1992. NIFU, Oslo. ISSN 0808-4572.
 • Karseth, Berit (1997). Internasjonalisering av forskerutdanning i naturvitenskap og teknologi. NIFU, Oslo. ISSN 0808-4572.
 • Karseth, Berit (1994). Fagutvikling i høyere utdanning. Mellom kunnskapstradisjoner og kunnskapspolitikk. Pedagogisk forskningsinstitutt.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:30 AM - Last modified Aug. 5, 2022 10:29 AM