eirinmda

Image of person
Could not get user data from external service

Tasks

 • Data coordinator for The Oslo Early Education Study (OEES), led by Veslemøy Rydland and Ratib Lekhal.

Background

 • Researcher III at Norwegian Social Research (NOVA), Oslo Metropolitan University – The Domestic Violence Research Programme and Department for research on Childhood, Family, and Child Welfare
 • Project Assistant at Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress studies, Section for Violence and Trauma - Adults and Elderly
 • Social worker at Oslo Crisis Shelter
 • Master’s degree in Sociology from the Department of Sociology and Human Geography, University of Oslo (2013)
Tags: Education, Language Development, Data use

Publications

 • Bredal, Anja; Danielsen, Eirin Mo & Stefansen, Kari (2019). Multiple perpetration? The roles of the social network as experienced by women subjected to domestic violence.
 • Danielsen, Eirin Mo & Dyb, Halvard Naterstad (2019). Voldsutsatte får hjelp til å takle hverdagen. [Newspaper]. Forskning.no.
 • helmers, ann-kristin & Danielsen, Eirin Mo (2016). Har for liten tid til voldsarbeid. [Business/trade/industry journal]. Sykepleien.
 • Hjemdal, Ole Kristian & Danielsen, Eirin Mo (2016). Vanskelig for menn å søke hjelp. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Danielsen, Eirin Mo; Solberg, Anne & Grøvdal, Yngvil (2016). Hva kan jordmødre og helsesøstre gjøre for barn utsatt for vold i nære relasjoner?
 • Danielsen, Eirin Mo (2019). Evaluering av Ressursvenn. Et frivillig hjelpetiltak for voldsutsatte personer i reetableringsfasen. NOVA/OsloMet. ISSN 978-82-7894-713-5.
 • Hjemdal, Ole Kristian & Danielsen, Eirin Mo (2017). En uke med vold: Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling 2017. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-126-0.
 • Danielsen, Eirin Mo; Solberg, Anne & Grøvdal, Yngvil (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. ISSN 978-82-8122-109-3.

View all works in Cristin

Published Apr. 6, 2021 12:15 PM - Last modified Apr. 6, 2021 12:50 PM