haraljar

Image of person
Could not get user data from external service

Academic Interests

 • History of schooling in Norway and in Scandinavia   
 • Modern systems of education from a historical and comparative perspective
 • History of educational research and scholarship

Background

 • 2014- Associate professor in history of education, UiO
 • 2009-2014 - Professor - Dosent - HiO-HiOA
 • 1998-2009 - Associate Professor, teacher education, HiO
 • 1996- Senior adviser in strategy unit RCN - Norwegian Research Council
 • 1989- Research scholarship 1989 – 1994
 • 1987- Adviser in the Norwegian Research Council

 

Tags: Education, Bildung, History of Education

Publications

 • Jarning, Harald (2020). Comprehensive schooling – the right way conservative policies regarding common schooling in Norway, 1920-2020. In Michael, Geiss; Reh, Sabine & Scholz, Joachim (Ed.), Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 2020; Konservatismus und Pädagogik im Europa des 20. Jahrhunderts. Verlag Julius Klinkhardt. ISSN 978-3-7815-2413-2. p. 43–61.
 • Jarning, Harald (2019). Paulo Freires frigjøringspedagogikk. , Seks perspektiver på barn og unges utvikling.. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-2700-6. p. 147–191.
 • Jarning, Harald (2019). Kunnskapsvekst under streken gjennom femti år - høyere utdanning i Norden utenfor universitetssektoren. . Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X.
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2019). Mapping: Coming to grips with educational landscapes. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 18(5), p. 559–575. doi: 10.1177/1474904119840181. Full text in Research Archive
 • Jarning, Harald (2016). Langt fra bare nasjonal skole - noen nye utdanningshistoriske arbeider med tema fa nordisk område. Uddannelseshistorie. ISSN 0900-226X.
 • Jarning, Harald (2016). Det pedagogiske kunnskapsområdet og Norsk pedagogisk tidsskrift. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. doi: 10.18261/issn.1504-2987-2016-04-02.
 • Jarning, Harald (2013). Fra fagskoler til universitet på et halvt hundreår - 1960-2010. In Bjørke, Gerd; Jarning, Harald & Eikeland, Olav (Ed.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISSN 978-82-93298-06-9. p. 60–72.
 • Bjørke, Gerd & Jarning, Harald (2013). Kunnskapstriangelet. Samspel mellom forsking, høgre utdanning og innovasjon. In Bjørke, Gerd; Jarning, Harald & Eikeland, Olav (Ed.), Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISSN 978-82-93298-06-9. p. 21–26.
 • Jarning, Harald (2012). TRIBES, TERRITORIES AND COMMONS IN TEACHER EDUCATION. LOOKING BACKWARDS ON TEN YEARS WITH A MODE2 CURRICULUM PROJECT, The International Handbook of Cultures of Professional Development for Teachers: Comparative international issues in Collaboration, Reflection, Management and Policy. Analytrics. ISSN 979-10-90365-02-5. p. 393–414.
 • Jarning, Harald (2012). Den pedagogiske omformeren - historisk sett. Kunnskapssosiolog og didaktikk mellom fagkritikk og utdanningsvitenskap. In Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav & Nyhus, Lene (Ed.), Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-39864-4. p. 181–205.
 • Jarning, Harald (2012). Fellesskoletradisjon med læreplanskapte vansker. In Hausstätter, Rune (Eds.), Inkluderende spesialundervisning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1282-8. p. 49–69.
 • Jarning, Harald (2011). Old and New Dreams - A New Knowledge Nexus or Just Acadmic Drift? In Simons , Maarten; Decuypere, Mathias & Vlieghe, Joris (Ed.), Curating the European University. Exposition and Public Debate. Leuven University Press. ISSN 978-905867-874-4. p. 177–184. Full text in Research Archive
 • Jarning, Harald (2010). Dewey Square. Lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør. In lindseth, anders & jensen, ruth (Ed.), Praktisk kunnskap - dannelse og utdannelse. Senter for praktisk kunnskap, HiBodø. p. 14–22. Full text in Research Archive
 • Jarning, Harald (2010). Allmennfagene - en gjøkunge i læreplanutviklingen for det lange utdanningsløpet. In Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (Ed.), Utbildningens sociala och kulturelle historia. Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen. Sociology of Education and Culture. ISSN 978-91-86701-00-0.
 • Jarning, Harald (2010). Resultater som teller - Kunnskapskontroll og resultater i skolens århundre. In Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (Ed.), PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01487-6. p. 199–221.
 • Jarning, Harald (2009). Reform pedagogy as a national innovation system: early twentieth-century educational entrepreneurs in Norway. Paedagogica Historica: International Journal of the History of Education. ISSN 0030-9230. 45(4-5), p. 469–484. doi: 10.1080/00309230903100874.
 • Jarning, Harald (2009). En uregjerlig disiplin i søtti år – PFI og pedagogikk mellom nabofag, profesjoner og bevegelser. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052. 93(9), p. 507–513.
 • Jarning, Harald & Aas, Gro Hanne (2008). Between Common Schooling and the Academe: the International Examinations Inquiry in Norway, 1935-1961. In Lawn, Martin (Eds.), An Atlantic Crossing? The Work of the International Examination Inquiry, its Researchers, Methods and Influence. Symposium Books. ISSN 978-1-873927-26-7. p. 181–202.
 • Jarning, Harald (2006). Paulo Freire, Tanke og handling: Nøkler til pedagogisk filosofi. Oplandske Bokforlag. ISSN 82-7518-129-1. p. 221–239.
 • Jarning, Harald (2006). Dewey Square: Lærerarbeid, didaktikk og improvisasjon. In Steinsholt, Kjetil & Sommerro, Henning (Ed.), Improvisasjon. Kunsten å sette seg selv på spill. N.W.Damm & Søn. ISSN 978-82-04-12864-5. p. 215–237.
 • Jarning, Harald (2006). Lærerarbeidets profesjonelle objekt - Strategiske utfordringer for samspillet mellom FoU og utdanningsprogram. In Nielsen, Pauli (Eds.), Innovation og aflæring. 2. bog. Føroya Lærerskuli. ISSN 99918-3-201-7. p. 82–96.
 • Jarning, Harald (2004). Eva Nordland. Mellom psykologisk og samfunnsrettet pedagogikk. In Thuen, Harald & Vaage, Sveinung (Ed.), Pedagogiske profiler. Norsk utdanningstenkning fra Holberg til Hernes. Abstrakt forlag. ISSN 82-7935-074-8. p. 321–341.
 • Jarning, Harald & Østerud, Per (2004). Profesjonskvalifisering - utdanning og danning. In Lagesen, Ole Christian; Håberg, Kirsten Røvig; Østerud, Per; Rimstad, Birgit & Hansen, Thor Skott (Ed.), Høgskoleliv i Pilestredet - om Grotid og tids-Cleme(t). N.W. Damm & Sønn ASA. ISSN 82-579-4356-8. p. 55–62.
 • Bratholm, Berit; Harbo, Torstein; Jarning, Harald & Sæther, Jostein (1994). Oppfatninga av pedagogisk psykologi som del av pedagogikkfaget ved Universitetet i Oslo - utvalde synspunkt frå perioden 1945-1968, Brokker til en faghistorie: pedagogikk som studiefag og forskningsfelt. Pedagogisk forskningsinstitutt.

View all works in Cristin

 • Bjørke, Gerd; Jarning, Harald & Eikeland, Olav (2013). Ny praksis - ny kunnskap: om utviklingsarbeid som sjanger. ABM-media AS. ISBN 978-82-93298-06-9. 431 p.
 • Bofoy-Bastic, Beatrice & Jarning, Harald (2012). The International Handbook of Cultures of Professional Development for Teachers: Comparative international issues in Collaboration, Reflection, Management and Policy. Analytrics. ISBN 979-10-90365-02-5. 1058 p.

View all works in Cristin

 • Jarning, Harald (2020). Government, Policy, and the Role of the State in Secondary Education (Norway). In Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa. & Hognestad, Karin (Ed.), Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic. ISSN 9781474209151.
 • Jarning, Harald (2020). Government, Policy, and the Role of the State in Primary Education (Norway). In Menter, Ian; Tatto, Maria Teresa. & Hognestad, Karin (Ed.), Bloomsbury Education and Childhood Studies. Bloomsbury Academic. ISSN 9781474209151.
 • Jarning, Harald (2018). Dosentveien.
 • Tønnessen, Aud Valborg; Rasmussen, Tarald; Bugge Amundsen, Arne & Jarning, Harald (2017). Reformasjonen og universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2017). Mapping a fluid terrain. Educational R & D in Norway in the system of the disciplines and the system of the professions.
 • Jarning, Harald (2015). Den norske læreren gjennom 60 år. [Newspaper]. Dagens Næringsliv Magasinet.
 • Jarning, Harald (2015). Forskningsområder og møtepunkter. Oppsummering og planer for 2016.
 • Jarning, Harald (2015). Utdanningssamfunnet femti år – Om initiativet og programmet.
 • Jarning, Harald (2015). Slutt med folkeskole som sluttrinn – hva så?
 • Jarning, Harald (2013). Læreplanarbeid etter den nye fjerndidaktikken.
 • Jarning, Harald (2013). Teaching – a profession inside the system of disciplines.
 • Jarning, Harald (2013). Educational R&D today –Replacement of Mode 1 - by what?A changing landscape of educational R&D in the wake of mass HE.
 • Jarning, Harald (2012). Kunnskapstriangel og førstelektorkvalifisering – Samspill utdanning-FoU-yrkesfelt.
 • Jarning, Harald (2012). Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid – Eksempel fra HiO-rapport 2011:19.
 • Jarning, Harald (2012). Theorizing Education from Didaktikk&Pedagogy: Professional and academic genres? Norwegian examples and comparative questions.
 • Jarning, Harald (2011). Tribes, Territories and Commons in Teacher Education: A mode2 curriculum project in teacher education at OUC.
 • Jarning, Harald (2011). Teaching-R&D-Professionalism - Towards a widened knowledge nexus? A Norwegian example.
 • Jarning, Harald (2011). Ratio Bolognaise: Conceptual issues in the design of QF for higher education.
 • Jarning, Harald (2011). The knowledge nexus in the merger of two university colleges in the Oslo area.
 • Jarning, Harald (2011). Usaklig og ensidig om lærerutdanning og pedagogikk. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 82–83.
 • Jarning, Harald (2010). Lærerarbeid, yrkesrepertoar og didaktisk gehør.
 • Jarning, Harald (2010). Tribes, Territories and Commons in Teacher Education. Looking backwards on a mode2 curriculum project in teacher education at OUC.
 • Jarning, Harald (2010). Bokskole for alle. Allmennfagenes overtak i læreplanutviklingen siste femti år. Bedre Skole. ISSN 0802-183X.
 • Jarning, Harald (2009). Kunnskapsgrunnlag for et nytt pedagogikkfag. Flerfaglig seminar ved Høgskolen i Oslo.
 • Jarning, Harald (2009). Allmennfagene – en gjøkunge i læreplanutviklingen for det lange utdanningsløpet.
 • Jarning, Harald & Lundgren, Ulf (2009). Session 12 - Läroplanshistoria och läroplansteori: nordiska perspektiv.
 • Jarning, Harald (2009). A widening of educational research. New subfields and sectoral research policy initiatives in Norway and Sweden in the second half of 20C. In symposium: Beyond the psychology of education.
 • Jarning, Harald & Zarrouati, Marc (2009). Beyond the psychology of education: Investigating european educational research and scholarship after 1950. Symposium at ECER 2009 – Network 17: History of education.
 • Jarning, Harald (2009). Endringer av oppfatninger om det pedagogiske kunnskapsfeltet.
 • Jarning, Harald (2009). Kunnskapspolitikk og kunnskapsutfordringer i masseutdanningssystemet. Mellom gammel og ny tverrfaglighet.
 • Jarning, Harald (2009). The Century of the Folk School – Norwegian schooling 1860-1960. The rise and fall of educational populism?
 • Jarning, Harald (2008). Allmenndanning i det lange løpetDanning og utdanning etter den kunnskapspolitiske vendingen.
 • Jarning, Harald (2008). Between populism and professionalism – Key challenges for Nordic Schooling in the long 20th Century.
 • Jarning, Harald (2007). The International Examinations Inquiry in Norway 1935-1961.
 • Jarning, Harald (2007). Folkelighet, danning og masseutdanning. Perspektiver på norsk utdanningshistorie i det 20. århundret.
 • Jarning, Harald (2004). Flerfaglig samarbeid - i fagdelt lærerutdanningsprogram.
 • Borg, Elin; Drange, Ida; Fossestøl, Knut & Jarning, Harald (2014). Et lag rundt læreren. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet. ISSN 0807-0865.
 • Jarning, Harald (2011). Dyktighet og kyndighet. En samling essay om høgskoleutdanninger og kunnskapsforståelse. Høgskolen i Oslo. ISSN 9788257947675. 2011(19).
 • Bjarnø, Vibeke; Brucker, Hans Jørgen; Christensen, Hanne; Hole, Arne; Jarning, Harald & Michelet, Simon [Show all 14 contributors for this article] (2011). Faglig samarbeid i en fagdelt lærerutdanning Utviklingsarbeid ved allmennlærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo 2000-2010. Høgskolen i Oslo. ISSN 978-82-579-4759-0.
 • Jarning, Harald (2010). Evaluering av Master i pedagogikk ved HiL Vurdering av en ekstern evalueringsgruppe, 2010. Høgskolen i Lillehammer .

View all works in Cristin

Published Jan. 3, 2018 11:51 AM - Last modified Jan. 3, 2018 12:10 PM