Sverre Tveit

Postdoctoral Fellow - Department of Education
Image of Sverre Tveit
Norwegian version of this page
Phone +47 22858277
Mobile phone +47 41545503
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

 • Education policy
 • Assessment policy
 • Comparative education
 • Grading practice

Educational background

 • 2009: Master of Education, Department of Education, University of Oslo
 • 2019: PhD, Faculty of Educational Science, University of Oslo

Positions held

 • Postdoctoral research fellow at the Department of Education, University of Oslo (2020-)
 • Associate professor, Department of Education, University of Agder (2020)
 • Assistant professor, Department of Education, University of Agder (2020)
 • Doctoral research fellow at the Department of Education, University of Oslo (2011-2015)
Tags: Education, Fundamental questions in education, Comparative and international studies

Publications

 • Tveit, Sverre (2018). Ambitious and ambiguous: shifting purposes of national testing in the legitimation of assessment policies in Norway and Sweden (2000–2017). Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  25(3), s 327- 350 . doi: 10.1080/0969594X.2017.1421522
 • Tveit, Sverre & Lundahl, Christian (2018). New modes of policy legitimation in education: (Mis)using comparative data to effectuate assessment reform. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  17(5), s 631- 655 . doi: 10.1177/1474904117728846
 • Tveit, Sverre & Olsen, Rolf Vegar (2018). Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: 10.5617/adno.6381 Full text in Research Archive. Show summary
 • Lundahl, Christian; Hultén, Magnus & Tveit, Sverre (2017). The power of teacher-assigned grades in outcome-based education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.  ISSN 2002-0317.  3(1), s 56- 66 . doi: 10.1080/20020317.2017.1317229
 • Tveit, Sverre (2014). Educational assessment in Norway. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  21(2), s 221- 237 . doi: 10.1080/0969594X.2013.830079
 • Tveit, Sverre (2009). Educational assessment in Norway — a time of change, In Claire Wyatt-Smith & Joy Cumming (ed.),  Educational assessment in the 21st Century. Connecting Theory and Practice.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9963-2.  Kapittel 12.  s 227 - 243
 • Tveit, Sverre (2007). Analyse av retningslinjer og praksis for elevvurdering, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01038-0.  Kapittel 19.  s 198 - 218
 • Tveit, Sverre (2007). Elevvurdering i Kunnskapsløftet, I: H Hølleland (red.),  På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27238-8.  Kapittel 12.  s 281 - 302
 • Tveit, Sverre (2007). En mer læringsstøttende og rettferdig elevvurdering, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01038-0.  Kapittel 20.  s 219 - 244
 • Tveit, Sverre (2007). Formål og retningslinjer for elevvurdering i Kunnskapsløftet, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01038-0.  Kapittel 18.  s 185 - 197

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published May 15, 2020 4:53 PM - Last modified May 15, 2020 4:54 PM

Projects