Thor Arnfinn Kleven

Associate Professor Emeritus
Image of Thor Arnfinn  Kleven
Mobile phone +47-22856162
Room 572
Available hours According to appointment on e-mail
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postal address P.O.BOX 1092 Blindern 0317 Oslo

Academic interests

 • Research methodology
 • Teaching and teacher effectiveness

For more information, please go to Thor Arnfinn Kleven's presentation in Norwegian.

Tags: Quantitative analysis of education, Education

Publications

 • Kleven, Thor Arnfinn (2008). Validity and validation in qualitative and quantitative research. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 28(3), p. 219–233.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Begrepsoperasjonalisering. In Lund, Thorleif (Eds.), Innføring i forskningsmetodologi. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-090-0. p. 141–183.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Ikke-eksperimentelle design. In Lund, Thorleif (Eds.), Innføring i forskningsmetodologi. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-090-0. p. 265–286.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Innledning. In Kleven, Thor Arnfinn (Eds.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. p. 11–27.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Data- og datainnsamlingsmetoder. In Kleven, Thor Arnfinn (Eds.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. p. 61–83.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Statistikk. In Kleven, Thor Arnfinn (Eds.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. p. 84–119.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvordan er begrepene operasjonalisert? - Spørsmålet om begrepsvaliditet. In Kleven, Thor Arnfinn (Eds.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. p. 120–138.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvilke alternative forklaringer er mulige? - Spørsmålet om indre validitet. In Kleven, Thor Arnfinn (Eds.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. p. 139–158.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvilken kontekst er resultatene gyldige i? - Spørsmålet om ytre validitet. In Kleven, Thor Arnfinn (Eds.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. p. 159–175.
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Noen utviklingstrekk i pedagogisk forskning. In Kleven, Thor Arnfinn (Eds.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. p. 222–241.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2000). Empirisk utdanningsforskning - tradisjon og fornyelse. In Karseth, Berit & Vislie, Lise (Ed.), De strategiske pedagoger. Seminarrapport i forbindelse med Erling Lars Dales bok. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. p. 46–52.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2000). Den pedagogiske statistikken ved PFI i 1943 og i 1998, Pionerer i norsk fagpedagogikk. Helga Eng og Einar Høigård på nært hold. Didakta Norsk Forlag A/S. ISSN 82-7056-048-0. p. 161–171.
 • Kleven, Thor Arnfinn & Strømnes, Åsmund Lønning (1998). Systematisk observasjon som tilnærming til klasseromsforskning. In Klette, Kirsti (Eds.), Klasseromsforskning på norsk. ad Notam, Gyldendal. ISSN 82-417-0878-5. p. 36–56.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1996). Hvor mange av lærerne mobber? Norsk Skoleblad. ISSN 0029-2117. p. 25–26.

View all works in Cristin

 • Kleven, Thor Arnfinn & Hjardemaal, Finn Rudolf (2018). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2379-4. 225 p.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2011). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. UNIPUB. ISBN 978-82-7477-515-2. 231 p.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISBN 82-7477-103-6.
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Unipub, Oslo. ISBN 82-7477-103-6. 258 p.
 • Lund, Thorleif; Kleven, Thor Arnfinn; Kvernbekk, Tone & Christophersen, Knut-Andreas (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag. ISBN 82-7477-090-0. 345 p.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. Unipub, Oslo. ISBN 82-7477-103-6.

View all works in Cristin

 • Kleven, Thor Arnfinn (2010). Lærerarbeidet i klasserommet. In Hoel, Torlaug Løkensgard; Engvik, Gunnar & Hansen, Britt Sætre (Ed.), Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2514-3. p. 27–42.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1997). Blir karakterene mer pålitelige med en mindre fingradert skala?
 • Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund & Kleven, Thor Arnfinn (2004). The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education. Høgskulen i Volda. ISSN 8276611974.
 • Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund & Kleven, Thor Arnfinn (2004). The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education. Høgskulen i Volda. ISSN 82-7661-197-4.
 • Presthus, Anne Marie; Koch, Randi Helene; Ramberg, Per; Brekke, Mary P.; Kleven, Thor Arnfinn & Røthe, Jarle (1997). Vurdering i utdanning av lærere : en utredning fra et utvalg nedsatt av Lærerutdanningsrådet. Lærerutdanningsrådet.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1995). Undervisning - kunst eller teknikk. Pedagogisk forskningsinstitutt.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1995). Reliabilitet som pedagogisk problem. Pedagogisk forskningsinstitutt.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:31 AM - Last modified Sep. 23, 2016 2:35 PM

Projects

No ongoing projects