VR in Architecture Exhibitions

VR in Architecture Exhibitions utforsker VR-teknologi i formidling av digital arkitektur. Forskning retter fokus mot bruken av digitale medier i arkitektenes arbeid, kuratorpraksis, og arkitekturopplevelser i utstillinger som veklser mellom det virtuelle og det fysiske. Et idéverksted med internasjonale forskere ble arrangert 8-9. august 2017. Studier med forskjellige publikumsgrupper gjennomføres i forbindelse med Arkitekturmuseets utstilling Skogen i huset vår 2018.

Utstillingen Skogen i Huset. Utforsking av parallelle virkeligheter tilbyr en opplevelse av virtuell og fysisk arkitektur, med tilhørende akustikk og lyd.

Nasjonalmuseet – Arkitektur

24. februar 2018–18. mars 2018

Skogen i huset er et ledd i Mediascapes forskningsprosjekt om VR-teknologi i formidling av digitalt skapt arkitektur. Prosjektet ønsker å bidra til nytenkning om arkitekturutstillinger og publikums opplevelser, gjennom utforskning av forholdet mellom virtuelle og fysiske elementer, og implementering av naturlig og virtuell lyd og akustikk.

Skogen i huset. Utforsking av parallelle virkeligheter er et tverrfaglig samarbeid:

Utstillingen er støttet av Kulmedia-programmet i Norges forskningsråd, Sparebankstiftelsen og Nasjonalmuseet.

Published Sep. 18, 2017 2:31 PM - Last modified Jan. 20, 2018 12:55 PM