ENTER: Bro mellom forskning og praksis

Introduksjonen av IKT i undervisningen perforerer klasserommet. Derfor må vi tenke nytt om didaktikk. Dette er utgangspunktet for boken ENTER.

Boken ENTER – Veien mot en ny IKT didaktikk (Gyldendal Akademisk), redigert av professor emeritus Svein Østerud (InterMedia). Sammen med en rekke forfattere (bl.a. Eevi E. Beck, Magnus Bliksrud og Egil Skogseth fra Utdanningsvitenskapelig fakultet), har han laget en bok som presenterer skoleverket for forskningsfronten og som tilbyr en rekke eksempler for refleksjon rundt bruk av IKT i undervisning.

Med utgangspunkt barns og ungdommers praksiser har forfatterne ønsket å utforske en didaktikk som har eleven og hennes/hans ressurser i fokus, sa redaktøren under forlagets lanseringsseminar 1. oktober. Kommentatorene på seminaret, Lars Løvlie, Morten Søby, Ove Eide og Sten Ludvigsen, fremholdt at ENTER er en viktig bok fordi den bygger bro mellom forskningen og praksisfeltet.

Gjennom eksempler viser boken hvordan IKT kan integreres i undervisning, og hvordan IKT forandrer premissene for læring, dannelse og samarbeid i skolen.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 17. juni 2021 23:10