Lettere å lære med ny teknologi?

Teknologien i seg selv gjør oss ikke smartere, den har derimot stort potensiale i læringsøyemed om den brukes riktig, mener forskere ved InterMedia.

Foto: Teknologi.no

I 2008 feiret InterMedia tiårsjubileum. Nettmagasinene Forskning.no og Teknofil.no presenterte noen hovedkonklusjoner fra InterMedias forskning i artiklene

 

Publisert 18. juli 2013 14:53 - Sist endret 26. juli 2018 13:30