Nytt NFR-prosjekt: 3D-teknologi for læring

Hvordan kan webbasert 3D-teknologi brukes når museer og skoler skal samarbeide om å lære skolelever naturfag? Dette er tema for MIRACLE, et omfattende forskningsprosjekt som startet opp 1. oktober.

MIRACLE: Mixed Reality Interactions across Contexts of Learning skal utforske bruk av interaktive 3D-løsninger i læringsomgivelser som betegnes som sammensatte virkeligheter (mixed realities). Sammensatte virkeligheter refererer til virtuelle så vel som reele situasjoner hvor fysiske og digitale objekter sameksisterer og samvirker i samtid. I dette prosjektet vil deltakerne utforske hvordan interaktiv 3D teknologi kan brukes i læring i og på tvers av museer og skoler.

Pedagogisk grep

Et pedagogisk grep er nødvendig for at 3D web løsninger skal kunne fungere godt i sammensatte virkeligheter der fysiske såvel som digitale artefakter, og studenter, lærere og museumskuratorer inngår i aktiviteter som skal lede til produktiv læring og undervisning. MIRACLE har som mål å utvikle modeller for læringsomgivelser som knytter skolen, museet og weben sammen.

Læring om naturfag

Prosjektet er et flerfaglig forskning- og utviklingsprosjekt som skal både lage en 3D-basert læringsomgivelse og forske på hvordan elever lærer med den, på tvers av ulike læringskontekster. Utgangspunktet er utstillingen Kraft for Norge ved Teknisk Museum, som skal integreres i en sammensatt læringsomgivelse og gjøres relevant i læring for elever i videregående skole. Et delmål i prosjektet er å designe og utvikle et rikt utvalg av multimodale kunnskapsrepresentasjoner til støtte for konseptuell læring i naturfag.

Samarbeidspartnerne

MIRACLE er finansiert over VERDIKT-programmet med nesten 13 millioner kroner. Det skal gå over fire år, og prosjektet vil bli koordinert av InterMedia. Faglig leder for prosjektet er forsker Ingeborg Krange. Fra UV-fakultetet deltar også Ole Smørdal, Anders Kluge og Cecilie Jahreie(InterMedia) og Hans Christian Arnseth (PFI: Pedagogisk forskningsinstitutt). I tillegg har prosjektet flere eksterne partnere; Teknisk Museum, World Beside, Storm Studio og CoDesign.

Hva lurer forskerne i MIRACLE på?

Prosjektet MIRACLE bygger på tidligere utviklings- og forskningsprosjekter ved InterMedia og PFI. Forskningsspørsmålene i prosjektet er:

  • Hvordan kan sosial interaksjon og interaksjon med artifakter bli operasjonalisert inn i designet av konkrete oppdrag med oppgaver i en 3D web løsning og i sammensatte virkeligheter?
  • Hvordan kan institusjonelle forhold bli operasjonalisert inn i design av et konkrete oppdrag med oppgaver i en 3D web løsning og i sammensatte virkeligheter til støtte for produktiv læring og undervisning?
  • Hva kjennetegner læring og undervisning i naturfag når et konkret oppdrag med oppgaver i en 3D web løsning og i sammensatte virkeligheter blir brukt?
Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 13. mai 2019 13:11