IKT-generert ris & ros

I en ny formidlingsfilm fra InterMedia får vi et innblikk i ideene bak og utprøvingen av det webbaserte læringsverktøyet EssayCritic.

Foto: InterMedia

EssayCritic er et læringsverktøy som er utviklet av InterMedia og Hong Kong Kong Baptist University, i et prosjekt som undersøker hvordan IKT kan støtte elever i skriving av stil i engelsk som annetpråk.

Prosjektleder for EssayCritic er professor Anders Mørch. Prosjektet har vært finansiert av Småforsk-midler. Se film om EssayCritic.
 

Sammenligning og tilbakemelding


Det EssayCritic gjør er å gi elevene tilbakemeldinger som er automatisk genererte. Systemet bruker en matematisk algoritme, som heter LSA (Latent Semantic Analysis), for å analysere tekstene. Når systemet har analysert teksten som har blitt lastet opp av en elev, blir teksten sammenlignet med andre essayer som er skrevet om samme tema og som betraktes som gode av lærere.

Basert på denne sammenligningen, gir EssayCritic en tilbakemelding til eleven i form av en liste med punkter om tema som allerede er inkludert i teksten (“ros”) og forslag til temaer som mangler (“ris”). Les mer om prosjektet EssayCritic.
 

Kunnskap til bruk


Filmen er den foreløpig siste i serien ‘InterMedia Kunnskap til bruk’; multimediale presentasjoner, laget for å formidle forskning ved InterMedia til et allment publikum. Produksjonene lages i samarbeid mellom forskere og formidlingsproduksjonsmiljøet ved InterMedia. Se flere formidlingsproduksjoner fra InterMedia.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 5. apr. 2017 17:17