Skivebom om lærerutdanningen

I mange situasjoner står lærerstudenter alene om å skape sammenheng mellom teori og praksis. Men det fins metoder og vurderingsformer som vi vet fungerer, skriver Cecilie Flo Jahreie på forskning.no.

Foto: Lisa Humes

Mentorordning ikke løsning

- En mentorordning er ikke løsningen på problemene i lærerutdanningen, slik noen hevder i den aktuelle debatten om praktisk-pedagogisk utdanning, mener Cecilie Flo Jahreie, som har forsket på hvordan lærerstudenter lærer å undervise.

- Ulike læringsarenaer er preget av ulike regler, praksiser og forståelser av hva kunnskap er. Dette er det viktig at vi forstår for å få til godt samspill mellom det lærerstudentene gjør ute i praksis på skolene og det de lærer på lærerutdanningsinstitusjonene. Kvaliteten må styrkes på begge arenaene, sier Jahreie.

Hvordan lære å undervise

Jahreie har forsket på lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo, og disputerte med avhandlingen "Learning to teach. An activity-theoretical study of student teachers’ participation trajectories across boundaries", i september 2010.

Avhandlingen er basert på en studie av en nasjonal lærerutdanningsreform som hadde som målsetting å styrke forholdet mellom teori og praksis ved å etablere partnerskap, mappevurdering, casebaserte arbeidsformer og bruk av IKT.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 26. juli 2018 13:30