Nasjonalmuseet leker på InterMedia

Forskning på og design av nye formidlingsverktøy er del av et større samarbeid mellom InterMedia og Nasjonalmuseet i Exhibnet som er en del av det NFR-finansierte prosjektet CONTACT.

(Foto: Anthony Perritano)

InterMedia har for tiden hyppige besøk av kuratorer, avdelingsledere og forskningsledere fra Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. I InterMedias designstudio leker og eksperimenterer de med digitale kommunikasjonsverktøy som interaktive vegger og bord, mobilteknologi og andre sosiale medier. Forskning på og design av nye formidlingsverktøy er del av et større samarbeid mellom InterMedia og Nasjonalmuseet i Exhibnet som er en del av det NFR-finansierte prosjektet CONTACT.

Denne uken har blant annet kuratorene ved museet møtt studenter fra Arkitekthøyskolen på InterMedia. Studentene har deltatt på kurset ’The Exploded Museum’ som InterMedia har arrangert i samarbeid med AHO. Som del av kurset har studentene brukt tiden på InterMedia til å designe mulige løsninger for nye kommunikasjonsverktøy i Nasjonalmuseets Munch-sal.

- Dette var forfriskende og inspirerende innspill på hvordan teknologi kan brukes til å formidle Munch, oppsummerte Seniorkurator Frithjof Bringager ved Nasjonalmuseet. For Nasjonalmuseet er dette svært interessant i forbindelse med planlegging av nybygg på Vestbanetomten.

For å støtte forskning om deltakelse, kommunikasjon og læring i medierike og digitale omgivelser har InterMedia har sammen med Institutt for medier og kommunikasjon satt opp en infrastruktur under navnet EngageLab.

Exhibnet ledes av Dr. Palmyre Pierroux og er en av tre delprosjekter i CONTACT. I CONTACT utforsker InterMedia bruk av nye teknologier og sosiale medier i formidling av kulturarv og kunst sammen med institusjoner i kultursektoren.

Les og se mer om CONTACT og EngageLab

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 5. apr. 2017 17:13