Ny bok om betydningen av undervisningsspråk

Artikkelsamlingen fremhever de hittil viktigste artiklene fra Loitasa-prosjektet, som utforsker betydningen av undervisningsspråk for læringsutbyttet i Afrikansk skole.

Foto: Shane Colvin

Hvorfor forske på og engasjere seg i undervisningsspråk-situasjonen i Afrika?

Det synes å være en enighet om at elever lærer best hvis de forstår hva læreren sier. Hovedproblemet innenfor utdannings-systemet i Afrika er på mange måter desverre at elevene ikke forstår hva læreren sier: de blir nemlig undervist på et språk verken de selv eller læreren behersker.

I det såkalt frankofone Afrika, der kun 5 prosent av befolkningen snakker fransk, blir det undervist på fransk. I det såkalt anglofone Afrika, der kun 5 prosent av befolkningen behersker engelsk, er det dette spåket det undervises på. Afrika er ikke anglofont eller frankofont, men afrofont.

De fleste afrikanere er multilingvale i afrikanske språk og er ofte vokst opp med tre språk samtidig, det ene et stort regionalt språk. Kiswahli, for eksempel, snakkes av over 100 millioner mennesker i Afrika. Likevel finnes det ikke en eneste videregående skole i Afrika der undervisningsspråket er et afrikansk språk. I mange afrikanske land får elever undervisning på et språk de ikke skjønner allerede fra 1. klasse i grunnskolen, noen gang fra 2. eller 3. klasse.

Disse barna blir altså behandlet på samme måte som samer i Norge ble for om lag 50 år siden da de kom på skolen og bare kunne samisk, mens undervisningsspråket var norsk. Denne diskrimineringen av samiske folkegrupper har vi heldigvis avskaffet, men i Afrika fortsetter denne situasjonen.

Teorier om to-spåklighet utviklet i USA, Canada og Europa passer dårlig i situasjonen i Afrika, noe som er hovedtema i en bok redigert av ghaneseren Kwesi Kwaa Prah og undertegnede (Prah and Brock-Utne (Eds) (2009) "Multilingualism - an African Advantage – towards a paradigm shift in African language of instruction polices", Cape Town: CASAS. I boken bidrar også doktorgradstipendiat ved PFI Moshi Kimizi fra Tanzania med et kapittel om sin oppvekst med tre afrikanske språk han lærte samtidig - engelsk hørte han aldri rundt seg.

Artikkelsamlingen "Language of Instruction in Tanzania and South Africa - Highlights from a Project"

Artikkelsamlingen "Language of Instruction in Tanzania and South Africa - Highlights from a Project" drøfter utfordringene Tanzanianske og Sør-Afrikanske elever har når de skal motta undervisning på engelsk sammenliknet med kiswahili i Tanzania og isiXhosa i Sør-Afrika.

Forskningsprosjektet LOITASA (Language of Instruction in Tanzania and South Africa) startet i 2002 og forsetter fram til 2012. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom UiO, University of Dar es Salaam og University of Western Cape, med økonomisk støtte fra SIU/ NUFU. I den første fasen av prosjektet (2002- 2007) ga prosjektgruppa ut fire bøker.

 I "Language of Instruction in Tanzania and South Africa - Highlights from a Project", Sense Publishers, Rotterdam/ Taipei 2010, har tre uavhengige bedømmere plukket ut kapitlene de ser på som de mest interessante fra disse utgivelsene.

 
Av Birgit Brock-Utne
Publisert 25. nov. 2010 13:31 - Sist endret 3. juni 2015 16:28