Ny bok om læring i spesialistsamfunnet

Teknologiutvikling og økende arbeidsdeling fører til at kunnskap blir stadig mer spesialisert. Samtidig stilles det høyere krav til selvregulering og samarbeid. Boken 'Learning Across Sites' utforsker hva dette betyr for læring i utdanning og arbeidsliv.

Dagens arbeidsliv er teknologi-intensivt og preges av en stadig større grad av arbeidsdeling. Arbeid blir mer og mer spesialisert og måtene vi lærer og kommuniserer på endrer seg kontinuerlig. Nye og komplekse utfordringer krever til stadighet nye løsninger. Når problemområdet er uklart, hvordan skal vi da nå målet?

Dette byr på store utfordringer for utdanning og kunnskapsoverføring: Når kunnskap og ekspertise er i stadig utvikling, hvordan kan utdanning legges til rette for i best mulig grad å forberede folk til å delta i arbeidslivet, både som nybegynnere og gjennom karriæreløpet?

Foto: Earli

Boken ‘Learning Across Sites: New Tools, Infrastructures And Practices’ undersøker disse nye læringsutfordringene, og hvordan vi kan organisere læring og kunnskapsutvikling i skolen, innen høyere utdanning og i arbeidslivet.

Boken byr både på teoretiske refleksjoner og empriske eksempler på hva disse endringene betyr for læring og profesjonell ekspertise, blant annet i forhold til økte krav om selvregulering og samarbeid. Eksemplene er hentet fra mange ulike arbeids- og læringssituasjoner i klasserom, produksjon, offentlig administrasjon, IT-støtte, helsevesenet og sosialarbeid.

Sentrale spørsmål i boken er:

  • Hvordan kan læringsaktiviteter organiseres?
  • Hvordan brukes digitale verktøy og infrastrukturer?
  • Hvilke typer av kunnskap er nødvendig for å delta i spesialiserte samtaler og aktiviteter?
  • Hva teller som kunnskap i og på tvers av situasjoner og aktiviteter?
  • Hvordan kan kunnskap fra utdanning overføres til arbeidssituasjoner?

‘Learning Across Sites' utgis på Routledge og er en av flere publikasjoner med utspring i UiO's forskningssatsing CMC: Competence and media convergence.

Les mer om boken Learning Across Sites

 

Sten Ludvigsen, Andreas Lund, Ingvill Rasmussen, Roger Säljö (red). 2010. Learning Across Sites: New Tools, Infrastructures and Practices. Routledge.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 5. apr. 2017 17:14