Eksperimenterer sammen med forsvaret

3D-verdener på nett gir helt andre muligheter for å anvende pedagogisk kunnskap enn tradisjonell e-læring. InterMedia er i gang med et pilotprosjekt sammen med en rekke samarbeidspartnere som utforsker dette.

Inngåelse av samarbeidsavtale. Fra venstre: Geir Isaksen (ADL), Arne Broberg (ADL), Ramin Darisiro (ADL), Anders Mørch (UiO), Per Hetland (UiO) og Patrik Elisson (svenske ADL). (Foto: Forsvarets høgskole)

Eksperimentering og kunnskapsutvikling er nødvendig for å kunne utnytte de mulighetene som allerede er iboende og de som vil komme innen 3D-teknologi. InterMedia har nettopp inngått en samarbeidsavtale med ADL-kontoret ved Forsvarets høgskole for å utforske og utvikle digitale tredimensjonale verdener som verktøy for kunnskapsdannelse. En rekke andre partnere fra offentlige instanser og private bedrifter er med.

Pilotstudie

Samarbeidet er foreløpig om en pilotstudie som skal kartlegge norsk og internasjonal forskning og erfaringer fra bruk av 3D-verdener i kollektiv kunnskapsdannelse. Forprosjektet skal også inneholde en evaluering av muligheten for å bruke ”Second life”, en etablert digital tredimensjonal verden, som plattform for læring, kommunikasjon og brobygging. Målet er et større forskningsprosjekt basert på erfaringene fra og konsortiebyggingen i forprosjektet.

Nye teknikker for læring

- Den tradisjonelle formen for e-læring i arbeidslivet – såkalt ”concept-based e-learning” – har utviklet seg lite de siste årene, og er ikke i stand til å møte det vi ser som store pedagogiske utfordringer i et kunnskapsdrevet samfunn: læringsrelevant sosial interaksjon og kunnskapsbaserte hands-on, eller design-orienterte, øvinger knyttet til det som skal læres, forteller prosjektleder Anders Mørch, verd InterMedia.

Forskerne vil benytte metoder og teknikker for datainnsamling i 3D-verdener, slik som virtuell etnografi, som skal benyttes på eksperimentene i pilotstudien. De skal også foreslå metoder og teknikker for læring og kollektiv kunnskapsdannelse i slike verdener.

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 30. juli 2015 12:52