Ny forskergruppe: produktive måter å lære og kommunisere med IKT på

Sosiale, kulturelle og teknologiske endringer forandrer vilkårene for læring og kommunikasjon. Den nye forskergruppen CHANGE skal undersøke design av og læring med teknologibaserte omgivelser i skolen, museer og på arbeidsplassen.

 

Forskere ved Utdanningsvitenskapelig fakultet har de siste ti årene forsket på feltet IKT, kommunikasjon og læring. Etableringen av forskergruppen CHANGE: learning and communication with digital knowledge representations in changing contexts er et initiativ for å samle forskere på tvers av enhetene ved fakultetet, og på denne måten styrke og fokusere denne forskningen ytterligere.

Vilkårene for læring endret

- Grunnleggende endringer i sosiale, kulturelle og teknologiske forhold endrer vilkårene for læring i samfunnet. Informasjon har blitt mer tilgjengelig og det utvikles et mangfold av digitale representasjoner av kunnskap, forteller den nye forskergruppens leder, Sten Ludvigsen.

Det forskergruppen CHANGE skal gjøre er å studere hva disse endringene betyr. Dette vil gruppen gjøre gjennom forskningsprosjekter i skolen, museer og utvalgte organiasasjoner.

- Når alt tilsynelatende bare er et trykk eller museklikk unna, blir det mer og mer krevende å velge ut relevant informasjon og integrere dette i forhold til kunnskap man allerede har, sier Ludvigsen.

Innramming av problemer og definering av relevant kunnskap blir helt sentrale prosesser for å lære i nye kunnskapsområder og skolefag. Kunnskap kan ikke tas for gitt, den må rammes inn, og gis retning i en problemløsning, enten dette er i skolen eller i en organisasjon.

- Vi har valgt fokusere på hvordan nye teknlogier representerer kunnskap på nye måter og hva man må gjøre for å lære med disse på produktive måter, sier han.

- CHANGE-gruppen bygger på et sosio-kulturelt perspektiv på læring. Dette betyr at vi studerer kognitive og sosiale prosesser på individ-, gruppe- og institusjonsnivå, og hvordan prosesser og produkter påvirkes av representasjon av kunnskap, forteller Ludvigsen.

Forskningsspørsmål

Sentrale forskningsspørsmål som er felles for forskergruppen på tvers av felt som skole, museer og organisasjoner er:

  • Hvordan kan vi forstå elevers/deltakeres utvikling av begrepsforståelse (i ulike fag og og organisasjoner)?
  • På hvilke måter bidrar sosial interaksjon til kollektiv kunnskap i spesifikke kontekster? Og på tvers av disse?
  • Hvordan blir kunnskap som del av av ulike representasjoner tolket, forstått og tatt i bruk i nye situasjoner?
  • Hvordan kan man forstå hvordan deltakere bruker og gjenbruker kunnskap som er lagret i digitale systemer?

(Foto: Anthony Perritano, Telenor R&D og Colourbox)

 

Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 17. juni 2013 15:45