Geospiren: Tradisjon og innovasjon i UiO museumsformidling

InterMedia og Naturhistorisk museum har tatt i bruk forskning om IKT og læring i design av en interaktiv utstilling om landskapsformer.

Alle foto: Lin Stensrud

Den faste utstillingen i Geologisalen på Naturhistorisk museum inneholder utstillingsmontere fra 1920. De er noen av Oslos eldste museumsmontere som er i bruk. Disse klassiske monterene har nå blitt supplert med en interaktiv utstilling.

I den nye utstillingen kan barn ta på og skanne modeller av landskapsformer. Når man skanner aktiveres bilder, videoer, animasjoner og oppgaver som barna kan engasjere seg i.

UiO 200

Utstillingen er en del av undervisningsopplegget GeoSpiren: Kjenn ditt landskap. Prosjektet er en del av satsningen “Forskerspiren på universitetsmuseene”, et pedagogisk opplegg som er utarbeidet for alle fjerdeklassinger i Oslo i forbindelse med UiOs 200-årsjubileum.

Teknologi og pedagogikk i museer

Museene ved Universitetet i Oslo har lang erfaring med omvisninger og tilrettelegging av nettbaserte resursser til lærere i forbindelse med skolebesøk.

InterMedia på sin side har forskningskompetanse på IKT og læring i museer og skoler fra NFR-prosjekter og gjennom internasjonale prosjekter og nettverk.

Gjennom dette unike samarbeidet har Naturhistorisk museum og InterMedia utviklet et pedagogisk opplegg som støtter engasjement og læring både innen og på tvers av skole og museumssettinger.

Forskerspirer

Opplegget er en del av et læringsopplegg som kalles “Kjenn ditt landskap” laget for elever i fjerdetrinn. Gjennom opplegget får elevene prøvd seg som forskerspirer gjennom feltarbeid og arbeid med ulike ressurser på skolen og på Naturhistorisk museum. Opplegget er formet som et helhetlig læringsforløp med for- og etterarbeid på skolen ved bruk av ressursser på museets nettsted.

Det er særlig de delene av opplegget som er knyttet til elevenes klassifikasjon av landskapsformer som dekkes av den interaktive utstillingen.

Naturfaglige forskningsmetoder

Som Geospirer arbeider elevene med å utforske landskapet i sitt nærmiljø og lære begreper som gjør dem i stand til å sette navn på og beskrive det de ser. Elevene arbeider etter naturfaglige forskningsmetoder i henhold til Kunnskapsløftet for 4. årstrinn. Arbeidet  munner ut i en presentasjon av hva de har observert og lært om landskapet de lever i. Etter endt arbeid får hver klasse Landskapsekspertbeviset.
 

Av Kari-Anne Ulfsnes
Publisert 8. des. 2011 10:22 - Sist endret 14. aug. 2019 12:51